29.09.2017
Kuulutus Vaalan asemakaavan laajennuksen vireilletulosta

KUULUTUS

Vaalan kunta ilmoittaa MRL 63§:n mukaisesti Vaalan asemakaavan laajennuksen vireilletulosta. Asemakaavan laajennusalue käsittää alueen Vaalan keskustasta Säräisniemen suuntaan Vaalan asemakaavan rajasta Vaalanrannan ranta-asemakaava-alueen rajaan Oulujärven ja Vuolijoentien välissä. Alueelle on tarkoitus muodostaa noin 20 rakennustonttia (AO/AR) ja tarvittavat puisto- ja venevalkama-alueet. Tonteista osa on omarantaisia.

Kaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 29.9.-30.10.2017 Vaalan kunnantalolla ja Vaalan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.vaala.fi. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Vaalan kunnanhallitukselle osoitteella Vaalantie 14, 91700 Vaala tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@vaala.fi

VAALAN KUNNANHALLITUS

« Takaisin