12.09.2017
YVA-kuulutus

YVA- KUULUTUS

 

Lähettäjä:    Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Asia:            Fingrid Oyj Pyhänselkä-Nuojua 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke

                    YVA-kuulutuksen nähtävillä pitäminen

Fingrid Oyj:n voimajohtohankkeen arviointiohjelma nähtävä Vaalan kunnanvirastolla ja YVA-kuulutus Pyhänselkä-Nuojua 400 + 110 kilovoltin voimajohtohankkeesta on nähtävillä kunnan kotisivulla ja kunnanvirastossa ajalla 12.9. – 11.10.2017.

« Takaisin