20.04.2017
Kuulutus ympäristönsuojelulain mukainen lupa

KUULUTUS

Ympäristönsuojelulaki 38 §

Vaalan kunta hakee Ympäristönsuojelulain 28§:n mukaista lupaa rakentamattoman teollisuustontin massanvaihtoon maanrakentamisessa ylijäävillä puhtailla maamassoilla ja lajitellulla puhtaalla pulveroidulla betoni/tiili jätteellä sekä käytetään kivennäismaan, louheen ja asfalttijätteen välivarastona, Yrittäjäntie 18 Vaalan kunnan Niskankylässä Hallila RN:o 2:177-nimiselle tilalla. Hakijan yhteystiedot: Vaalan kunta Vaalantie 14, 91700 VAALA.

Kuuluttaminen tapahtuu ajalla 20.4.2017 – 22.5.2017. Hakemusasiapaperit ovat nähtävillä teknisessä toimistossa. Muistutukset osoitettava ympäristölautakunnalle nähtävilläoloaikana osoitteella; Vaalan kunta, Ympäristölautakunta, Vaalantie 14, 91700 VAALA. Lisätietoja Rakennustarkastaja Ilkka Lyttinen p. 0400 855950.

 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

« Takaisin