13.04.2017
Kuulutus valtuustoon valituista

K U U L U T U S

Vaalan kunnan keskusvaalilautakunnan ilmoitus  9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitettujen kuntavaalien perusteella  Vaalan kunnanvaltuustoon valituista toimikaudeksi 1.6.2017 – 31.5.2021. 

Ohessa kuulutus

 

« Takaisin