24.03.2017
Kuulutus teollisuusalueen asemakaavaehdotus

KUULUTUS TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAEHDOTUS

Vaalan keskustan asemakaavan teollisuusalueen kortteleita 82 ja 301 koskeva kaavaehdotus pidetään MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 24.3- 24.4-2017 kunnanvirastolla ja kunnan internetsivuilla osoitteessa www.vaala.fi. Kaavamuutos koskee teollisuusalueen kortteleita 82 ja 301 sekä niihin liittyviä alueita. Kaavamuutoksella poistetaan teollisuustonttien välinen VL alue. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää kirjallisesti kuntaan nähtävilläoloaikana osoitteella Vaalan kunta, Kunnanhallitus, Vaalantie 14, 91700 Vaala tai sähköpostitse osoitteeseen vaala@vaala.fi. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Airaksinen 0400 – 855 951.

Vaalassa 24.3.2017            KUNNANHALLITUS

« Takaisin