10.12.2010
Tiedote 10.12. neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä

 

Vaalan kunnanvaltuusto päättää neuvoa-antavasta kunnallisesta kansanäänestyksestä todennäköisesti tammikuussa

Vaalan kuntaan on 8.10 toimitettu kuntalaisten tekemä aloite neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen toimittamisesta. "Me allekirjoittaneet vaadimme, että Vaalassa toimitetaan kansanäänestys sen selvittämiseksi, kumpaan maakuntaan, Pohjois-Pohjanmaahan vai Kainuuseen, Vaalan halutaan kuuluvan täysjäsenenä." Aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä vähintään 5 % äänioikeutetuista kunnan asukkaista.

Kunnallinen kansanäänestys voidaan järjestää minä ajankohtana tahansa, ei kuitenkaan kunnallisvaalien eikä valtiollisten vaalien eikä valtiollisen kansanäänestyksen yhteydessä. Kansanäänestyksen toimeenpanosta päättää valtuusto, mutta kunnanhallituksen tulee valmistella asia valtuustolle.

Vaalan kunnanvaltuuston oli määrä käsitellä suuntautumisasia 16.12 valtuuston kokouksessa, mutta asia ei ole valtuuston listalla. Kunnanjohtaja Tytti Määtän mukaan asia tulee nyt valmistella uudelleen huomioon ottaen allekirjoitettu esitys. Tällöin vaihtoehtona on: järjestää neuvoa antava kansanäänestys ja käsitellä asia saatu palaute huomioon ottaen tai ottaa kantaa suoraan suuntautumiseen eli todeta, miksi kansanäänestystä ei järjestetä. Määttä lisää, että kunnallisissa kansanäänestyksessä noudatettavasta menettelystä säädetään lailla ja laki on hyvin tarkka, mikä edellyttää myös valmistelun huolellisuutta.

Kunnanvaltuuston on päätettävä kansanäänestyksen toimittamisesta viimeistään 60. päivänä ennen äänestyspäivää. Päättäessään kansanäänestyksen toimittamisesta kunnanvaltuuston on samalla päätettävä äänestyksen aiheesta ja ajankohdasta sekä äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista.  Äänestäjällä tulee aina olla mahdollisuus ilmaista myös, ettei hän kannata mitään esitetyistä vaihtoehdoista.

Vaalassa tullaan valmistelemaan asia tammikuun alun hallituksen kokoukseen ja tarkoituksenmukaista on, että valtuusto kokoontuu tammikuun lopulla päättämään siitä, järjestetäänkö kansanäänestystä vai ei. Kunnanhallituksen kokoukseen mennessä viranhaltijat ehtivät valmistella mahdollisen vaalin ja tarkistaa myös, että aloitteen allekirjoittajat ovat äänioikeutettuja kunnan asukkaita.  Tämän aikataulun mukaan mahdollinen kansanäänestys olisi järjestettävissä maaliskuun lopulla.

Lisätietoja: Tytti Määttä, Vaalan kunnanjohtaja, 0400-855920

 

« Takaisin