22.11.2010
Kommentoi Oulunkaaren strategiaa, vaikuta palveluiden kehittämiseen

 

Miten sosiaali- ja terveyspalveluita pitäisi kehittää? Vastaa kyselyyn!

Oulunkaaren kuntayhtymä valmistelee strategiaa vuosille 2011-2016. Nyt kaikilla jäsenkuntien asukkailla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä, miten Oulunkaaren tulisi toimia ja kehittyä muutamien lähivuosien aikana. Kuntayhtymän hallitus käsittelee strategiaa saadun palautteen jälkeen joulukuun alussa. Yhtymävaltuuston on määrä hyväksyä strategia kokouksessaan joulukuun puolivälissä.

Oulunkaaren jäsenkuntia ovat tällä hetkellä Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala.

Ensi vuoden alusta mukaan liittyy Simo, joten myös simolaisten toivotaan kommentoivan strategiaa ahkerasti.

Oulunkaaren toiminta on vielä nuorta. Toimintoja kehitetään jatkuvasti, jolloin palvelujen käyttäjien arjen näkökulma tuo arvokasta lisää kehittämistyöhön. Tulevaisuudessa halutaan sitouttaa kuntalaisia yhä tiiviimpään yhteistyöhön palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä, kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo toteaa.

Strategiassa määritellään kuntayhtymän visio ja arvot. Strategia sisältää myös tavoitteet sekä sosiaali- ja terveyspalveluille että elinkeinojen ja kuntapalvelutoimiston kehittämiselle.

- Strategiatyö vahvistaa jäsenkuntien välistä yhteistyötä, avoimuutta ja luottamusta sekä luo yhteiset pelisäännöt kuntayhtymän ohjaukseen, Ylitalo toteaa.

- Strategiatyöhön ovat osallistuneet niin jäsenkunnat, Oulunkaaren henkilöstö kuin kuntalaisetkin. Näin ollen strategia näyttäytyy aidosti yhteisenä tahtotilana asioista. Myös strategian jalkautukseen tullaan panostamaan tulevan talven ja kevään kuluessa, hän jatkaa.

- Strategiassa korostuu yhteinen tahtotila: "Hyvinvointia ihmistä lähellä".

Sana "lähellä" voidaan ymmärtää siten, että lähipalvelut kunnissa turvataan. Toinen näkökulma on, että seudullisen yhteistyön kautta voidaan pienempiin kuntiin tarjota palveluja, joita sinne ei muuten olisi mahdollisuus tuottaa.

Toisaalta "lähellä" voi tarkoittaa myös sitä, että toimintatapamme on asiakaslähtöinen, yksiköllisyyttä arvostava ja ihmistä lähellä. Lisäksi asiaa voidaan tarkastella siten, että palvelut tuodaan asiakasta lähelle sähköisten palvelujen muodossa, kuten esimerkiksi verkkopankin palvelut on tuotu konttoreista ihmisten koteihin, Ylitalo selventää.

Strategian lisäksi kuntayhtymässä on valmisteilla erillinen palvelusuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2012 loppuun. Palvelusuunnitelmassa tavoitteet ja toimenpiteet on käyty läpi kuntakohtaisesti ja yksityiskohtaisemmin. Myös palvelusuunnitelma on tarkoitus hyväksyä joulukuun kokouksissa. 

Kuntalaiset voivat kommentoida strategiaa tässä linkissä. Kuntalaiskyselyn viimeinen vastauspäivä on 2. joulukuuta, ja siihen voi vastata nimettömänä.

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Polarin sykemittari.

 Lisätietoja strategiasta:
Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja
Kirsti Ylitalo
040 740 0978
kirsti.ylitalo@oulunkaari.com

Oulunkaaren kuntayhtymän kehitysjohtaja
Anu Vuorinen
044 365 5473
anu.vuorinen@oulunkaari.com

« Takaisin