19.11.2010
Lääkäriksi Pudasjärven terveyskeskukseen

 

Oulunkaaren kuntayhtymässä on haettavana 10.12.2010 kello 15 mennessä
yksi terveyskeskuslääkärin virka Pudasjärven terveysasemalla

Kohtuullinen työmäärä perustuu riittävän suureen lääkärimäärään. Avoimia virkoja hoitavat tarvittaessa määräaikaiset sijaiset, ja osa-aikaisuudesta tai muista syistä johtuvat poissaolot pyritään paikkaamaan täysimääräisesti.
Hyvät kouluttautumismahdollisuudet perustuvat todettuun ja tunnustettuun tosiasiaan, että hyvin koulutettu ja kouluttautuva lääkäri on terveyskeskuksensa kultakimpale.
Kilpailukykyinen palkka perustuu kahdenväliseen neuvotteluun työnantajan ja lääkärin välillä. Palkka on kilpailukykyinen, kun siitä sovittaessa otetaan huomioon hakijan oma toivomus sekä virkaan valitun pätevyys, työkokemus ja erityisosaaminen.
Vastaanotoilla koulutetut sairaanhoitajat pitävät omia vastaanottojaan muun muassa päivystyspotilaille ja pitkäaikaissairaille. Yhteistyö lääkärien ja sairaanhoitajien välillä on tiivistä ja sujuvaa.
Oulunkaaren terveyskeskus on opetusterveyskeskus, ja opetukseen liittyvää yhteistyötä tehdään muun muassa Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksen kanssa. Oulunkaaren kunnat kuuluvat Oulun seudun yhteispäivystykseen.
Päivystysvelvoite on erittäin vähäinen, enintään yksi päivystysvuoro per kuukausi.
Pätevyysvaatimuksena virkaan on laillistetun lääkärin pätevyys ja yleislääkärin oikeudet. Arvostamme erityisesti yleislääketieteen erikoislääkärin tutkintoa ja monipuolista kokemusta terveyskeskuslääkärin työstä. Kollegiaalinen vertaistuki ja moniammatillisen työyhteisön antama tuki helpottavat nuoren lääkärin ammatillista kasvua ja kehitystä monipuoliseen ja mielenkiintoiseen terveyskeskuslääkärin työhön.
Viran vastaanottamisesta sovitaan erikseen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan.
Oulunkaaren kuntayhtymässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tarkemmat tiedustelut:
H. Tapio Hanhela, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, terveyspalvelujohtaja, johtava lääkäri

050 443 3067, h.tapio.hanhela@oulunkaari.com

Hakemukset liitteineen viimeistään 10.12.2010 osoitteella Oulunkaaren kuntayhtymä, Terveyspalvelujohtaja, Piisilta 1, 91100 Ii.


Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa jäsenkuntiensa Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan perusterveydenhuollon palvelut. Simon kunta tulee mukaan 1.1.2011.
Oulunkaaren kunnissa on yhteensä yli 24 000 asukasta, joista 8 900 asuu Pudasjärvellä. Oulusta on matkaa Pudasjärvelle 87 kilometriä.
Oulunkaaren kuntayhtymässä sosiaali- ja terveyspalvelut on jaettu elämänkaarimallia mukaillen perhe-, terveys- ja vanhuspalveluihin.
Terveyspalveluissa on kuusi tiimiä: vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, suun terveydenhuolto, osastohoito ja työterveyshuolto. Uudistaminen ja kehittäminen ovat Oulunkaaren terveyskeskuksessa punaisen valokaapelin paksuimmat säikeet. Näin ei ole pelkästään siksi, että organisaatio on uusi, vaan ennen kaikkea siksi, että uudistaminen ja kehittäminen on mukavaa, opettavaista ja palkitsevaa.
Pudasjärven terveysasemalla on seitsemän virkaa, joista yksi on täyttämättä. Terveysasemalla on oma röntgen ja laboratorio. Terveyskeskuksessa ei ole väestövastuujärjestelmää.

« Takaisin