02.11.2010
Koulukeskuksen rakentamiseen myönnetty 3,1 miljoonaa euroa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1705/2009 (rahoituslaki) 36§ ja 52§ 1 momentin perusteella päättänyt myöntää Vaalan koulukeskuksen rakentamisen valtionavustusta 3 100 000 euroa. Valtionapu maksetaan pääosin toteutuksen aikaisena. Avustuksen ehtona on, että kohteen rakentamistyöt alkavat tänä vuonna. Valtionavustus perustuu hankkeen 3 100 m² laajuiseen osaan ja 8 300 000 euron kustannusarvio-osaan, mikä on tarkistettu 1/2010 tasoon (ind. 113,1 2005=100). (Liittenä myöntöpäätös.)

Vaalan kunnanhallitus valitsee tänään (2.11) kokouksessaan maanrakennusurakan toteuttajan ja rakennushanke pääsee käynnistymään avustuksen ehtojen mukaisesti. Hankkeeseen lähdettiin, koska Vaalan koulurakennuksissa ja ruokalassa havaittiin vakavia sisäilmaongelmia, joita on peruskorjaamalla vaikea poistaa. Tällä hetkellä Vaalan yhtenäiskoulu toimii kunnan keskustaajamassa kahdeksassa eri rakennuksessa. Koulutyö pyritään järjestämään väliaikaisratkaisuilla kunnes uusi koulu valmistuu syksyllä 2012.

Vaalan koulukeskus on suunniteltu 300 oppilaan tarpeisiin. Yhden katon alle kootaan oppilaat ja opiskelijat esiopetuksesta lukion abeihin. Nykyisellä väestökehityksellä kaikki Vaalan oppilaat mahtuisivat uuteen koulukeskukseen noin vuonna 2018. Samassa rakennuksessa on koulutilojen lisäksi valmistuskeittiö, ruokala ja liikuntasali. Koulukeskusta on suunniteltu syksystä 2009 arkkitehdin johdolla hyvässä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Koulukeskuksen lopullinen hinta selviää kun rakennusurakan kilpailutus on käyty ja rakennusurakan toteuttaja valittu.

Koulukeskus on Vaalan kunnalta suuri investointi tulevaisuuteen. Investoinnilla tavoitellaan erityisesti lapsiperheiden ja työikäisen väestön viihtymistä Vaalassa. Koulukeskus palvelee valmistuttuaan kaikkia ikäryhmiä mm. kansalaisopiston kurssien muodossa sekä liikunnan ja vapaa-ajan keskuksena. Koulukeskus rahoitetaan valtionavustuksen lisäksi lainalla sekä kunnan tuloja lisäämällä mm. veroja korottamalla. Samalla huolehditaan siitä, että kunnan taseeseen kertynyt alijäämä saadaan katettua. Tämä tarkoittaa tiukkaa menokuria käyttötalousmenoissa ja muiden investointien pitämistä minimissä.

Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Tytti Määttä, 0400-855920

« Takaisin