06.04.2010
EU-tukien hakeminen 2010

EU-TUKIEN PÄÄHAKU 2010 

 

Päähakuun liittyvät v. 2010  lomakkeet tarvittavine liitteineen (kartat, valtakirjat, uudet vuokrasopimukset ) on toimitettava Vaalan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.04.2010.. Hakemuksen voi jättää myös sähköisesti Vipu-tunnuksilla.

Erityisympäristötukisopimuksen jatkamista tai uutta sopimusta on haettava Kainuun ELY-keskukselta  30.04.2010  mennessä ja hakemusten on oltava ELY-keskuksessa hakuajan päättyessä liitteineen.

Päähaussa haetaan mm. seuraavia tukia:

Tilatukea, luonnonhaittakorvausta, ympäristötukea, nuorten viljelijöiden tukea, peltokasvien tuotantopalkkiota, LFA:n lisäosaa, pohjoista hehtaaritukea, yleistä hehtaaritukea, EU:n kiloperusteista siementukea, kansallista hehtaariperusteista siementuotannon tukea, valkuaiskasvipalkkiota,  kansallista kotieläintukea, eläinten hyvinvoinnin tukea.

Hakemus käsittää mm. lomakkeet:

Maatilalomake 101A, tukihakemus 101B, peruslohkolomake 102A, esitäytetty, kasvulohkolomake 102B, peruslohkojen muutoslomake 102C, kansallisen kotieläintuen lomake 101C, osalliset lomake 101D, eläinten hyvinvointituen sitoumuslomake 188, seoskasvustojen kasvilajilomake 165.

Ilmoitus kylvöalojen muutoksesta ja uusista lohkoista lomake 117 toimitetaan viimeistään 15.6.2010  mennessä. YMP-tuen sitoumuksen muutoslomake 192. Tilaneuvontatuki lomake 364. Tukioikeuslomake 103A: lomaketta käytetään liitteenä, kun tilatukioikeuksia tukioikeussiirtolomakkeella 103B (A-puoli ja B-puoli) siirretään uudelle tukioikeuden haltijalle tai omistajalle 15.6.2010  mennessä.

Mikäli tilan omistavat puolisot yhdessä, tulee vähintään 101A lomake allekirjoittaa molempien (valtuutus). Yhtymien osakkaiden tulee allekirjoittaa hakemus tai antaa valtakirja allekirjoittajalle. (Lom 101A:lla voi korvata valtakirjan

Lisätietoja: http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijätuet. Hakuopas 2010  ja Täyttöopas 2010 , ELY-keskusten maaseutuosastot, kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen.

EU-tukihakemusten tarkistuspisteessä on kunnanvirastolla 12.04.-30.04.2010  Päivi Komulainen.  Päivin puhelinnumero on 050-5359986.

« Takaisin