04.05.2010
Koululaisten kesätyöpaikat haettavana

VAALAN KUNNAN KOULULAISTEN KESÄTYÖPAIKAT 2010

Vaalan kunta järjestää vaalalaisille tai Vaalassa opiskeleville ja asuville nuorille (16-21 v.) kesätöitä kesä-elokuussa. Kukin työntekijä palkataan yhdelle 2 viikon työllistämisjaksolle, työaika on 6 h/päivä ja palkka 270 €/jakso. Kunta pyrkii työllistämään mahdollisimman monta nuorta, joten pääsääntöisesti kukin nuori palkataan yhdelle työjaksolle

Kainuun maakunnan 9-luokkalaisten kesätyöseteli käy myös kunnan kesätöihin ja yhdeksäsluokkalaisilta kesätyöseteli vaaditaan.

Lions Club Vaala tukee 2.asteen opiskelijoiden työllistymistä maksamalla nuoren palkan, jos nuori haluaa olla töissä kolmannen viikon. Ilmoita halukkuudesta työskennellä 3. viikko hakulomakkeessa.

HAKEMINEN KESÄTYÖPAIKKOIHIN

Kunnan kesätyöpaikkoihin haetaan lomakkeella, jota saa kunnanvirastosta tai kunnan kotisivulta www.vaala.fi jossa on nähtävillä myös työnkuvaukset. Työnkuvaukset on nähtävillä myös vapaa-aikatoimistolla, Ampparilla ja kunnanvirastolla. Hakemus on jätettävä viimeistään 10.toukokuuta 2010 kunnanvirastoon, os. Vaalantie 14, 91700 Vaala. Työntekijävalinnoista ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti. Apua työhakemuksen täyttämiseen voi tarvittaessa kysyä vapaa-aikasihteeriltä (Tuomo Haapala 0400 855949)

Huom! Yksityisen työnantajan työpaikkaa haetaan suoraan yrityksistä (suullisesti tai kirjalli­sesti). Kunta ei välitä hakemuksia.

 

« Takaisin