09.12.2009
Avustukset vuodelle 2010 haettavana

 

 

JÄRJESTÖJEN VUOSIAVUSTUKSET SEKÄ KOHDEAVUSTUKSET VUODELLE 2010

julistetaan haettavaksi 31.12.2009 mennessä.

 

1. VUOSIAVUSTUS (= yleisavustus)

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisojärjestöt

Avustus on tarkoitettu järjestön varsinaiseen toimintaan. Avustusta voidaan "korvamerkitä" käytettäväksi esim. ohjaajapalkkioihin, koulutukseen, kalustohankintoihin. Sivistyslautakunta jakaa avustukset vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Muut järjestöt (kyläyhdistykset, eläkeläis- ja erityisjärjestöt)

Avustukset on tarkoitettu järjestön perustoiminnan tukemiseen. Kiinteistöavustuksista päätetään erikseen. Kunnanhallitus jakaa avustukset vuoden alussa.

 

2. KOHDEAVUSTUS / TOIMINTATUKI

Myönnetään viranhaltijapäätöksillä järjestön myös muille kuin jäsenilleen suunnattujen kilpailujen tai yleisötilaisuuksien (liikunta-, kulttuuri-, kylätapahtumat yms.) tukemiseen. Kohdeavustuksia voi hakea pitkin vuotta, kuitenkin mielellään vähintään 1kk ennen tapahtumaa.

 

Vuosi- ja kohdeavustuslomakkeita saa kunnanviraston keskustoimistosta, vapaa-aikatoimistosta ja kirjastosta sekä kunnan kotisivulta www.vaala.fi. Lisätietoja antavat Tuomo Haapala 0400-855949 ja Sinikka Rantalankila, 0400-855925. Lomakkeet toimitettava allekirjoitettuna osoitteella, Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala.

 

Kaikkien vuosiavustusta hakevien järjestöjen on toimitettava seuraavat asiakirjat:

- toimintasuunnitelma ja talousarvio

- toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

- edellä mainitut asiakirjat jätettävä viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

« Takaisin