20.10.2009
Yleissivistävän koulutuksen ja vapaan sivistystyön perustamishankkeen hankesuunnitelman valmistelu Vaalassa

 

TIEDOTE    19.10.2009                                                            

 

Yleissivistävän koulutuksen ja vapaan sivistystyön perustamishankkeen hankesuunnitelman valmistelu  Vaalassa

 

Yleistä

Rakennusalan elvytykseen liittyen Suomen hallitus on lisännyt yleissivistävän koulutuksen valtionavustusten myöntämisvaltuutta vuonna 2010 48,5 miljoonalla eurolla. Tästä valtuudesta pääosan eli noin 40 miljoonan euron käyttö on tarkoitus ratkaista vuoden 2009 loppuun mennessä lääninhallituksille toimitettavien hakemusten perusteella.  Vaalan kunta valmistelee hakemusta yleissivistävän koulutuksen ja vapaan sivistystyön perustamishankkeen rahoittamiseksi.

Hankehakemuksen tulee olla Oulun lääninhallituksessa 31.12.2009. Aikaistettavien hankkeiden valtionrahoituksen taso on noin 75 % nykyisen valtionosuuden tasosta. Vaalan kunnan nykyinen valtionosuusprosentti on 50. Vaalan valtionosuusprosentiksi muodostuisi siis 37,5%.

Mahdollisesti saatava rahoitus myönnetään jälkirahoitteisena, vain poikkeustapauksessa toteutusaikainen rahoitus saattaa tulla kyseeseen. Hankkeita valittaessa painopisteenä ovat kiireelliset kosteus- ja homeongelmista johtuvat hankkeet, mutta myös muut kiireelliset hankkeet voivat tulla kyseeseen. Hankkeita valittaessa otetaan huomioon myös suunnitteluvalmius ja rakennustöiden käynnistymisajankohta. Tavoitteena pidetään rakennustöiden käynnistymistä alkuvuodesta tai viimeistään heti koulujen päätyttyä alkukesällä. Jos hanke käynnistyy vasta vuoden 2010 jälkeen, rahoitusta ei myönnetä. Rahoitusta myönnettäessä huomioidaan myös valtion rahoituksen keskeinen vaikutus hankkeen toteutuksen aikaistamiseen.

 

Rakennusten kunto ja tehdyt toimenpiteet koulutyön sujumiseksi

Vaalan kunnanhallitus on teettänyt  Ositum Oy:lla kuntotutkimukset ala- ja ylätaloon, ammattikoulun kiinteistöön, oppilasruokalaan sekä Vanun tiloihin.  Akuuttia terveysriskiä aiheuttavat luokkatilat on poistettu käytöstä ja järjestetty korvaavia tiloja. Lisäksi on hankittu aktiivihiilisuodattimella varustettuja ilmanpuhdistimia. Näillä toimenpiteillä turvataan koulutyön sujuminen. Koulu- ja työterveyshuolto ovat aktiivisesti mukana terveysriskien kartoittamisessa. Mahdollisiin ongelmiin puututaan välittömästi.

Hankehakemuksen valmistelu Vaalassa

Vaalan kunnan hallitus on nimittänyt 18.8.2009 tilatyöryhmän, jonka työnä eri vaihtoehdot   perustamishankkeelle selvitetään. Työryhmään on nimetty Juha Airaksinen, Juha Torvinen, Osmo Mustonen, Esa Karjalainen, Liisa Leinonen, Pentti Kemppainen, Jouni Meriläinen sekä 13.10 kunnanhallituksen kokouksessa kunnanjohtaja Tytti Seppänen. Työryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Esa Karjalainen. Työryhmä on kokoontunut tämän jälkeen tiiviisti. Työryhmän vetovastuu on sivistystoimella.

Vaalan kunta on kilpailuttanut arkkitehtitoimiston valmistelemaan hankehakemusta. Arkkitehtitoimistona toimii Prokkola&Mäkikyrö. Lisäselvityksiä tehdään jatkuvasti, jotta päätöksenteonpohjaksi saadaan mahdollisimman kattavat ja riittävät tiedot.

Vaalan kunta valmistelee hankehakemusta seuraavanlaisella aikataululla:

29.10            Tiedoksi valtuustolle aikataulu ja eteneminen

3.11              Hallituksen periaatepäätös saneeraus/uudisrakentaminen

12.11            Valtuuston periaatepäätös saneeraus/uudisrakentaminen

24.11            Hallitus käsittelee talousarviota ja samalla investointisuunnitelmaa sekä hankkeen arvioituja kustannuksia

15.12            Hallitus esittää valtuustolle hankesuunnitelman hyväksymistä

21.12            Valtuusto hyväksyy hankesuunnitelman

31.12            Hakemuksen toimittaminen lääninhallitukselle

 

Myös sivistys- ja ympäristölautakunnat antavat lausuntonsa hankkeeseen syksyn aikana.

Tilatyöryhmä ja Prokkola&Mäkikyrö arkkitehtitoimisto työstävät hankesuunnitelmaa. Seuraavat tilatyöryhmän kokoukset ovat 27.10 ja 30.10.

Hankehakemuksen etenemisestä ja päätöksistä tullaan jatkossa tiedottamaan Vaalan kunnan nettisivuilla. Oppilaille ja huoltajille tiedotetaan koulutyöhön vaikuttavista muutoksista jatkossakin koulun kotisivujen kautta.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Tytti Seppänen, 0400-855920

 

« Takaisin