29.06.2009
Ihmeen alueen ranta-asemakaavaluonnos

 

 

MRL 63 §:n mukaisesti ilmoitamme Vaalan Jaalangankylän Ihmeen alueen ranta-asemakaavan vireilletulosta ja kaavahanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman  sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilleasettamisesta. Aineisto  on nähtävillä 26.6. – 3.7.2009 kunnan teknisessä toimistossa ja 26.6.  – 17.7.2009   Vaalan kirjastossa. Aineistoon voi tutustua myös  kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.vaala.fi. Kaavaluonnoskartta löytyy kunnan internetsivujen karttapalvelusta http://www.infokartta.fi/vaala/

 

Osallisilla on  MRL 62§:n  ja MRA 30§:n mukaisesti  mahdollisuus esittää kaavahanketta koskevia mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Aineistoa koskevat mielipiteet  ja mahdolliset huomautukset pyydetään toimittamaan osoitteella: Vaalan ympäristölautakunta, Tekninen toimisto, Vaalantie 14, 91700 Vaala

 

Lisätietoja antavat aluearkkitehti Harri Lindroos, puh. 0400 - 855 956 ja kunnan tekninen johtaja Juha Airaksinen, puh. 0400 - 855 951.

 

Kunnanhallitus

« Takaisin