03.08.2009
Kunnanjohtajan valinta 5.8.2009

 

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan  23.6. 2009 yksimielisesti  kutsua haastatteluihin Vesa Isoviidan, Sinikka Rantalankilan, Veijo Rautiaisen, Tytti Seppäsen,  Tomi Timosen ja Jaana Tiimosen.

Haastatteluun kutsutuista hakemuksensa on perunut Vesa Isoviita 30.6.2009.

Raimo Tieva on 23.6.2009 perunut hakemuksensa ja Eija Tolonen-Manninen 25.6.2009.

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistot ovat suorittaneet haastattelut 2-3.7.2009. Vs. kunnanjohtaja Juha Torvinen on toiminut haastatteluiden sihteerinä.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle että se suorittaa kunnanjohtajan viran vaalin. Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti että kunnanvaltuuston jäsenille järjestetään valtuustoinfo 5.8.2009 klo 13–15 johon kutsutaan haastatellut 5 hakijaa ja heille varataan 20 minuuttia aikaa esittelyyn ja puheenvuoroon.

Kunnanjohtajan tehtäviä hoitaa oman työn ohella hallintojohtaja Juha Torvinen, kunnes uusi kunnanjohtaja aloittaa työnsä.

« Takaisin