29.08.2019
Vaalassa käynnistyy uuden terveyskeskuksen suunnittelu

Vaalan kunnan sisäilmajohtoryhmä suosittelee kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyvinvointi- ja terveyspalveluiden järjestämiseen soveltuvien tilojen uusinvestoinnin pikaista käynnistämistä.
Kunnan teknisellä osastolla käynnissä olevan laajan kiinteistökartoituksen terveyskeskusta koskevat tutkimustulokset ovat valmistuneet elokuun alkupuolella, ja sisäilmajohtoryhmä on päätynyt sisäilma- ja kosteusteknisten tutkimusten perusteella suosittelemaan uuden terveyskeskuskiinteistön rakentamista.

”Tutkimusraportti osoittaa, että terveyskeskuksen kosteus- ja sisäilmavauriot ovat laajat, ja ulottuvat kaikkiin eri rakennusvaiheissa tehtyihin kiinteistön osiin. Nykyisen kiinteistön kunto ja ikä sekä arvioidut korjauskustannukset ja jäljellä oleva elinkaari huomioiden olemme tulleet siihen tulokseen, että on kustannustehokkaampaa rakentaa uusi kiinteistö, kuin korjata nykyistä vaurioitunutta terveyskeskusta”, toteaa sisäilmajohtoryhmän puheenjohtajana toimiva kunnanjohtaja Miira Raiskila.

 Uudessa kiinteistössä kiinteistöriski on pieni ja odotettu elinkaari voidaan kohtuullisella varmuudella laskea, toisin kuin vanhan rakennuksen korjauksiin ryhdyttäessä. Hankkeen alkuvaiheessa tehdään laaja ennakkovaikutusten arviointi ja kartoitetaan erilaiset etenemismahdollisuudet sote-palveluiden kiinteistöjen osalta”, Raiskila jatkaa.

Nykyinen terveyskeskus on rakennettu pääasiassa 1960-luvulla. Uusin siipi on 2000-luvun alussa valmistunut. Tasearvoa terveyskeskuksella on laajennusosien ja korjausinvestointien jäljiltä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Kesän aikana tekninen osasto on tutkimustulosten ennakkoviitteiden perusteella reagoinut tilanteeseen tilaamalla terveyskeskukselle 37 sisäilmanpuhdistinta, joiden vaste on niiden asennuksen jälkeen uudelleen suoritetussa sisäilmatutkimuksessa osoittautunut hyväksi ja sisäilma tavanomaisen puhtaaksi.

”Tämänhetkisten arvioiden mukaan sisäilmanpuhdistimien turvin työskentelyä ja palveluntarjoamista nykyisessä terveyskeskuksessa voidaan jatkaa uuden kiinteistön valmistumiseen asti, eli noin kahden vuoden ajan”, kunnanjohtaja Raiskila kertoo.

Sisäilmajohtoryhmän suosituksen mukaan sisäilmatutkimus on syytä uusia puolivuosittain laitteiden toiminnan varmistamiseksi. Myös käyttäjäkysely sisäilman laadusta koneiden asennuksen jälkeen on syytä toteuttaa. Terveellisten ja turvallisten työtilojen turvaaminen ja työntekijäkohtainen yksilöllinen tarkastelu työtilojen suhteen on sisäilmajohtoryhmän mukaan tärkeää.

Vaalan kunnanhallitus käsittelee toimenpidealoitetta kokouksessaan 3.9. ja kunnanvaltuusto 19.9. Kunnanjohtajan mukaan tilojen suunnitteluun ryhdytään pikaisella aikataululla, ja siihen otetaan laajasti mukaan kiinteistön tulevat käyttäjät.

Kunnanjohtaja Raiskila ennakoi, että uutta terveyskeskusta lähdettäisiin suunnittelemaan muunneltavaksi monitoimitilaksi: ”Mahdollisesti tulossa olevan maakuntauudistuksen kannalta on tärkeää, että soten lähipalveluille on terveet ja nykyaikaiset tilat Vaalassa. Järjestämisen ja väestön muutosten takia tilojen muunneltavuus on kuitenkin tärkeää, ja se on onneksi nykyaikaisessa rakentamisessa helposti toteutettavissa. Sama kiinteistö voi toimia tarpeen mukaan osastotiloina, vastaanottona tai vaikkapa palveluasumiskäytössä”, Raiskila toteaa.

Lisätietoja:

Vaalan kunnanjohtaja

Miira Raiskila
0400 855 920
miira.raiskila@vaala.fi

« Takaisin