13.08.2019
Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät Oulunkaaren ympäristölautakunnalle 12.8.-15.9.2019 väliseksi ajaksi

Vaalan kunta on sopinut ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävän hoitamisesta Oulunkaaren ympäristölautakunnan (Oulunkaaren ympäristöpalvelut) kanssa
12.8.-15.9.2019 väliseksi ajaksi.
Ympäristönsuojelunviranomaisen tehtävät ja toimivalta on siirretty Vaalan kunnan elinvoimalautakunnalta Oulunkaaren ympäristölautakunnalle 9.8.2019 päivätyllä sopimuksella määräajaksi.

Sopimuskauden ajan toimivaltainen Vaalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on Vaalan kunnan elinvoimalautakunnan sijaan Oulunkaaren ympäristölautakunta.

VAALAN KUNTA

« Takaisin