16.06.2019
Oulujoen vesistöalueen säännöstellyt järvet ovat saavuttaneet kesäkauden virkistyskäytön tavoitetasot

Oulujoen vesistöalueen säännöstellyt järvet ovat saavuttaneet kesäkauden virkistyskäytön tavoitetasot

Tavoitetasot saavutettiin tänä kesänä hyvissä ajoin, johtuen toukokuun tavanomaista suuremmista
sademääristä.
Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukempia
pinnankorkeustavoitteita. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole
ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet
pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta suotuisille tasoille.

Oulujärven tilanne ja ennuste

Oulujärven kesäkauden tavoitetaso on NN+ 122,50 metriä. Vedenkorkeus on tänään NN+ 122,56
metriä, joka on kaksi senttimetriä matalammalla, kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo.
Oulujärven vedenkorkeudelle asetettu kesäkauden yläsuositus on NN+ 123,00 metriä.

Tämä ELY-keskusten kanssa sopimuksella vahvistettu suositus perustuu selvityksiin,
jotka tehtiin elokuun 2012 tulvan seurauksena.
Yläsuositus ei takaa, ettei vedenkorkeus koskaan nousisi sen yläpuolelle, mutta
sen ansiosta korkeat vedenkorkeudet ovat harvinaisempia ja kestävät lyhyemmän aikaa.
Yläsuositusrajan avulla parannetaan tulvasuojelua Oulujärvellä ja pienennetään Oulujoen suuria juoksutuksia sateisina kesinä.

VAALAN KUNTA

« Takaisin