05.06.2019
Rokua Geopark alueelle suunnitellaan paikkasidonnaisten taideteosten maailmaa

Rokua Geopark alueelle suunnitellaan paikkasidonnaisten taideteosten maailmaa

Oulu2026 hankkeen innoittamana Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat ovat suunnitelleet Löytöretki taiteeseen -hanketta. Löytöretki taiteeseen -hankkeessa on tavoitteena luoda paikkasidonnaisten taideteosten kokonaisuus uniikille Rokua Geopark alueelle. Tavoitteena on tuoda taide entistä saavutettavammaksi, aktivoida ihmisiä liikkumaan luonnossa sekä kannustaa ekologiseen lähialuematkailuun.

Rokua Unesco Global Geopark alue on kansainvälisesti merkittävä, uniikki geologinen alue, joka toimii matkakohteena ja luontoalueena Muhoksen, Utajärven ja Vaalan alueella. Rokua Geopark-status on saatu jääkauden jälkeen, viimeisten 10 000 vuoden aikana syntyneiden geologisten muodostumien ansiosta. Entistä merenpohjaa olevan paksun saven päällä on kaunis monimuotoinen ja ravinteikas luonto mistä johtuen mm. Muhoksella jokikanjoneitten kasvillisuus on rehevää lehtoa ja kuuluukin valtakunnalliseen lehtojensuojelualueeseen.

Uniikin Geologisen alueen lisäksi Pohjois-Pohjanmaan alueella on vahvoja vanhoja tarinoita ja legendoja. Oulujokivarsi tunnetaan runonlaulajien, keisarin, tervan ja tukkien kulkuväylänä. Hankkeen aikana tarinat saavat uuden elämän tullessaan esille uudessa muodossaan taideteosten inspiraation lähteinä. Löytöretki taiteeseen –hankkeen tavoitteena on nostaa Pohjois-Pohjanmaa ja Oulujärven alue geologisesti mielenkiintoisena alueena esille sekä kulttuurimatkailun ja tarinoiden mekkana. Hankkeen aikana tuodaan esille taiteen avulla geologista aluetta ja sen paikallishistoriaa paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti.

Kansainvälinen taiteen tapahtumasarja tuo Rokua Geopark alueelle kansainvälistä näkyvyyttä.

Lisätietoja:

Susanna Ukkola
Humanpolis
susanna.ukkola (a) humanpolis.fi
040 8448 889

Taija Jyrkäs
Muhoksen kunta
taija.jyrkas (a) muhos.fi
044 4970 482

Tarja Vimpari
Utajärven kunta
tarja.vimpari (a) utajarvi.fi
050 588 6607

Pirjo Nikula
Vaalan kunta
pirjo.nikula (a) vaala.fi
0400 855 925

« Takaisin