14.05.2019
Hyvinvointiosaston myöntämien kohdeavustusten kriteerit uudistuneet!

KOHDEAVUSTUKSET (pienavustukset)

Kohdeavustuksia voidaan myöntää tapauskohtaisesti ympäri vuoden jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Kohdeavustukset myönnetään viranhaltijapäätöksillä (hyvinvointijohtaja tai kunnanjohtaja). Kohdeavustuksella tuetaan tapahtumia tai hankintoja, joilla edistetään kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden hyvinvointia. Kohdeavustusta voi hakea tapahtuman järjestämisestä aiheutuviin todellisiin kuluihin. Kohdeavustusta ei myönnetä, mikäli tapahtumasta tulee pääsylipputuloja ja ne kattavat tapahtuman kulut. Kohdeavustusta myönnetään retkiin ja/ tai matkoihin vain mikäli tuotot eivät kata kuluja.

Kohdeavustuksesta voi hakea tarvittaessa ennakkopäätöstä noin kuukautta ennen tapahtuman toteutumista. Tapahtumia suunniteltaessa on otettava huomioon myös muut Vaalassa järjestettävät tilaisuudet.

Tapahtuman jälkeen on toimitettava hakemus ja selvitys tapahtuman toteutumisesta (taloudellinen toteutuminen ja osanottajamäärät). Avustus maksetaan tapahtuman jälkeen maksatushakemuksen perusteella, jonka liitteenä tulee olla tuloslaskelma sekä tositekirjanpito tositekopioineen tai kustannuspaikan erittely pääkirjasta.

Kaikkien avustuksia (perustoiminta-, toiminta- ja kohdeavustus) hakevien yhdistysten on toimitettava hakemuksen liitteenä edellisen tilikauden tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase liitetietoineen) ja toiminnan- tai tilintarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä selvitys edellisenä vuonna saatujen avustusten käytöstä. Avustusta ei voida myöntää ellei näitä asiakirjoja ole liitetty avustushakemukseen tai toimitettu kuntaan jo aiemmin.

Kohdeavustusta hakevan yhdistyksen on ilmoitettava tapahtuma kunnan tapahtumakalenterissa sekä mahdollisuuksien mukaan Tervareitti Plussan tapahtumakalenterissa ja Visit Vaala –FB sivuilla (editointioikeus pyydetään viestillä).

Periaatteet:

Kohdeavustuksen määrä:

50 - 100 € - tapahtuma kohdentuu pääsääntöisesti yhdistyksen omalle jäsenistölle, tapahtuma on luonteeltaan pienimuotoinen (osallistujamäärä, kulut ja tuotot)

100 € - 200€ - tapahtuma kohdentuu tietylle alueelle tai aiheeseen esim. kylälle tai ikäkauteen, osallistujamäärä on alle 100 henkilöä

200 € - 300 € - tapahtuma on avoin yleisötilaisuus

Kohdeavustushakemus

Hakemukset toimitetaan hyvinvointijohtaja Pirjo Nikulalle, Vaalantie 14, 91700 Vaala

« Takaisin