05.08.2019
Vanhempainkoulu alkaa 4.9.2019

Vanhempainkoulu aloittaa syyskuussa!

Vanhempainkoulu alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille alkaa 4.9.2019 (10 krt)
Vanhempainkoulu 10-17 vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille alkaa 9.10.2019 (5 krt)

Koulu toteutetaan monialaisena yhteistyönä päivähoidon, sosiaalityön, perhetyön, perheneuvolan,
koulun sekä äitiys- ja lastenneuvolan kanssa. 10-17 vuotiaiden ryhmä toteutetaan Vaalassa. 
Alle 10-vuotiaiden ryhmän kokoontumiset toteutetaan vuoroin Utajärvellä ja Vaalassa.
Kellonaika päätetään yhdessä osallistujien kanssa.

Vanhempainkoulu on osallistujille maksuton, tervetuloa rohkeasti mukaan!

Ilmoittautumiset 16.8. mennessä!

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:

Tiia-Liisa Karppinen
Lähihoitaja, lastenhoitaja
vanhempainkouluohjaaja
Vaalan kunta
Sähköposti: tiia-liisa.karppinen@vaala.fi

Riikka Huhtakangas
Koulukuraattori
vanhempainkouluohjaaja
Oulunkaaren kuntayhtymä
p. 050- 3107034
Sähköposti:riikka.huhtakangas@oulunkaari.com

VAALAN KUNTA

***********************************************************************

Faktaa vanhempainkoulusta:

Seuraava vanhempainkoulu alkaa

• 4.9.2019 / 9.10.2019
• lastenhoito vanhempainkoulun järjestäjän puolesta
• tarjolla kahvia ja välipalaa
• paikka ilmoitetaan osallistujille erikseen

Mikä on vanhempainkoulu?

Pohjautuu Carolyn Webster-Strattonin (2005) laatimaan Ihmeelliset vuodet- ohjelmaan.

Vanhempainkoulun keskeiset sisällöt:

Tavoitteet

• Tukea ja ohjata vanhempia löytämään uusia keinoja lapsen kasvatukseen
• Vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta
• Ennaltaehkäistä mahdollisten ajan myötä kehittyvien käytöshäiriöiden syntymistä
• Miten leikkiä ja viettää aikaa lapsen kanssa
• Lasten oppimaan auttaminen
• Kehumisen taito
• Aineellinen palkitseminen
• Rajojen asettaminen
• Auttaa lasta hyväksymään rajat
• Tottelemattomuuden käsitteleminen
• Huonon käytöksen välttäminen ja huomioitta jättäminen
• Aikalisä ja muut seuraamukset
• Ehkäisevät strategiat
• Kotitehtävät

"Vanhempainkoulusta olen saanut hirveän määrän itsevarmuutta vanhemmuuteen!”

Käytännöt

Vanhempainkoulu koostuu 10 tapaamisesta ja tapaamiset ovat kerran viikossa. Yksi kerta kestää 2 tuntia. Koulujen loma-aikana pidämme taukoa.
Yhteen tapaamiseen kuuluu teoriaosuus, keskusteluja ja ryhmäharjoituksia, kokemusten jakamista ja pulmatilanteiden ratkaisuja vertaisryhmässä.
Keskeistä vanhempainkoulussa on myönteisyys ja ryhmän jäsenten tuki. Vanhempainkoulussa läpikäytävät menetelmät ovat helposti sovellettavia arjen tilanteisiin.

Kenelle vanhempainkoulu soveltuu?

Vanhempainkouluun voi tulla kaikki vanhemmat, jotka ovat kiinnostuneita lapsensa kasvusta ja kehityksestä.
Lapsellasi voi esiintyä esimerkiksi seuraavanlaisia haasteita:

• hänen on vaikea odottaa vuoroaan
• hän turhautuu tai hermostuu herkästi
• hän toimii ennen kuin miettii seurauksia
• hän häiritsee muita
• hän ei jaksa keskittyä

Myös vanhemmat itse voivat tarvita tukea vanhemmuuteensa.

« Takaisin