18.04.2019
Vaalalaisten hyvinvoinnin vahvuuksia ja huolenaiheita kartoittava kysely julkaistu! Vastaa 6.5. mennessä!

www.otakantaa.fi

Vaalan kunta haluaa tällä kyselyllä kartoittaa kuntalaisten kokemuksia hyvinvointiansa vahvistavista ja heikentävistä tekijöistä. Hyvinvointijohtaja analysoi saadut vastaukset ja niitä hyödynnetään kunnan ja kylien kehittämistyössä sekä kunnan hyvinvointisuunnitelman laadinnassa. Vastauksista tehdään yhteenveto. Yksittäiset vastaukset eivät erotu. Hyvinvointijohtaja analysoi vastaukset.

 

« Takaisin