04.04.2019
Tiedotustilaisuus 24.4. Oulujokivarren voimajohtosaneerauksista

OULUJOKIVARREN 110 kV VOIMAJOHTOSANEERAUKSET

Caruna Oy omistaa Oulujoen Montan, Pällin ja Jylhämän vesivoimalaitoksiin liittyvän 110 kV

alueverkon Muhoksen ja Vaalan kuntien alueella. Alueen sähkönsiirron toimitusvarmuuden

parantamiseksi Caruna saneeraa ikääntyneet Pällin ja Montan 110 kV johdot sekä rakentaa

uuden Leppiniemen kytkinaseman nykyisen Pyhäkosken kytkinkentän läheisyyteen. Lisäksi

toteutetaan verkkomuutoksiin liittyviä johtokääntöjä asemien ympäristössä.

 

Fingrid Oyj kehittää niin ikään Oulujoen seudun kantaverkkoa mm. korvaamalla Pyhäkosken

muuntoaseman laajentamalla Pyhänselän sähköasemaa sekä teettämällä näihin liittyviä

johtomuutoksia. Myös Nuojuan muuntoasema uusitaan nykyisen aseman viereen.

Yllämainittuihin hankkeisiin liittyen järjestetään tiedotustilaisuus alueen asukkaille sekä

maanomistajille:

Aika keskiviikko 24. huhtikuuta 2019 klo 17 alkaen

Paikka Koivu ja Tähti -sali

Osoite Muhostie 2, Muhos

Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tervetuloa.

CARUNA OY                          FINGRID OYJ

 

« Takaisin