21.03.2019
Eduskuntavaalit 2019 - Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

ILMOITTAUTUMINEN KOTIÄÄNESTYKSEEN

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva ja samassa kunnassa äänioikeutettu omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitajasopimuksen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00 Vaalan kunnan keskusvaalilautakunnalle, os. Vaalantie 14, 91700 Vaala tai puh. 0400-855 917. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitukseen varattua lomaketta tai vapaamuotoisesti. Lomakkeita saa kunnanviraston keskustoimistosta.

Kotiäänestykset toimitetaan ennakkoäänestysajalla 3.4. - 9.4.2019 .

Eduskuntavaaalit 2019 kuulutus

« Takaisin