20.03.2019
Nuoret Vaalan vallankahvaan 24.4.

 

Nuorisoneuvosto ottaa hoidettavakseen Vaalan kunnan johtavien viranhaltijoiden pestit yhden työpäivän ajaksi keskiviikkona 24.4.2019. Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja, sivistysjohtaja, hyvinvointijohtaja, Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n toimitusjohtaja sekä Kiinteistö Oy Vaalan Niskan toimitusjohtaja luovuttavat työnsä kukin yhden nuorisoneuvoston jäsenen haltuun, ja jäävät itse toimimaan mentoreina nuorille.  

Päivän tavoitteena on paitsi tutustuttaa nuoret kunnan tehtäviin ja johtamisjärjestelmään, myös ennen kaikkea hakea nuorilta linjauksia ja näkemyksiä tulevaisuuden suunnista ja kehityskohteista.

Jokaisen nuoren työpäivä suunnitellaan kunnanjohtajan ohjeistuksen mukaan siten, että kaikille nuorisoneuvoston jäsenille avautuu aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan asioihin, tutustua laajasti viranhaltijoiden toimenkuvaan ja tavata sidosryhmien edustajia. Päivän aikana järjestetään myös kunnan johtoryhmän kokous. 

”Haluamme Vaalassa tehdä hartiavoimin töitä sen eteen, että kuntamme olisi lapsille ja nuorille paras mahdollinen paikka elää ja kasvaa. Tähän tavoitteeseen emme tule pääsemään pelkästään viranhaltijoiden aivonystyröitä hieromalla, vaan näkemys kehittämistyöhön halutaan nimenomaan lapsilta ja nuorilta itseltään”, kunnanjohtaja Miira Raiskila linjaa.

Lasten ja nuorten osallisuutta on Vaalan kunnassa haluttu kuluneen vuoden aikana edistää monin tavoin. Talousarvioon on esimerkiksi varattu 10.000 euron korvamerkitsemätön summa, jonka käytöstä nuorisoneuvosto saa itse päättää. Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen kokeilu päätettiin aloittaa nimenomaan nuorista.

”Sen lisäksi että nuoret saavat käyttää rahan toivomiinsa kohteisiin, on kokeilulla myös muita hyviä vaikutuksia: budjetin suunnittelu, hankintapäätösten valmistelu ja toteutus sekä projektin tilinpäätös opettavat nuorille yhteiskunnan toimintaa ja julkisten varojen käyttöä. Ehkäpä joku innostuu mukaan kuntapolitiikkaankin”, Raiskila pohtii.

Nuorten työpäivään sisällytetään myös mediatapaamisia haastattelupyyntöjen perusteella, jotka toivotaan varattavan kunnanjohtajalta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin.

VAALAN KUNTA

« Takaisin