14.03.2019
Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava on hyväksytty

Korkein hallinto-oikeus on 14.3.2019 tekemällään päätöksellä (dno 3968/1/17) hyväksynyt Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Metsälamminkangas on arvioitu soveltuvuudeltaan tuulivoimarakentamiseen hyvin soveltuvaksi alueeksi (luokka II). Alueelle tullaan rakentamaan maksimissaan kahdenkymmenenneljän (24) myllyn tuulivoimapuisto, jonka rakentaminen päästään aloittamaan arviolta vuoden 2019- 2020 aikana.

Tuulivoimapuistojen rakentuminen Vaalaan on alueellisesti erittäin merkittävä asia.
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on Vaalassa 3,1, mikä tarkoittaa Turkkiselän tuulivoimapuiston osalta lähes kahden miljoonan euron kiinteistöverotulojen lisäystä kunnalle jo ensimmäisenä vuotena myllyjen ollessa toiminnassa.

Metsälamminkangas on Vaalan ja Kajaanin rajalla noin viiden kilometrin päässä Vuolijoen Ojanperältä.
Tuulivoimapuisto sijoittuu Rimpineva-Matilannevan ja Rumala-Kuvaja-Oudonrimpien Natura 2000-alueiden väliselle alueelle.


VAALAN KUNTA

« Takaisin