25.02.2019
Vaalan yhtenäiskoulu on hyväksytty uudeksi Geopark-oppilaitokseksi Oulujokilaaksoon

Oulujokilaaksoon saatiin seitsemäs Geopark-oppilaitos, kun Vaalan yhtenäiskoululle myönnettiin status 25.2.2019 koululla pidetyssä julkistamistilaisuudessa.
Statusta osoittavan seinätaulun ja todistuksen ojensivat opettaja Marjaana Laukkaselle sekä yhtenäiskoulun oppilaille Anna Karjalaiselle ja Arttu Eskurille Rokua UNESCO Global Geoparkin ympäristökasvattaja Mikko Kiuttu ja Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston opetustoimen ylitarkastaja
Jyri Ulvinen. Rehtori Jarkko Niiranen oli mukana palkitsemistilaisuudessa.

Status myönnetään hakemuksesta koululle, joka täyttää Geopark-oppilaitoksille asetetun kriteeristön.
Perusteluina statukselle Mikko Kiuttu mainitsee: ”Vaalan yhtenäiskoulun arvopohjassa korostuvat yhteisöllisyys, paikallisuus, ympäristövastuullisuus ja kestävä kehitys.
Koulussa pidetään tärkeänä yhdessä toimimisen taitoja, lähiyhteisön kulttuurisen monimuotoisuuden
havainnointia ja luontosuhteen vahvistamista.”
Koulun arvot näkyvät myös käytännön toiminnassa. ”Opetuksen sisällöissä huomioidaan esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen ja monikulttuurisessa maailmassa eläminen.” Kiuttu toteaa. Hän pitää tärkeänä myös vahvaa paikallisuuden hyödyntämistä opetuksessa jatkaen:
”Lähialueen luontoa ja kulttuuria hyödynnetään opetuksessa aktiivisesti esimerkiksi jokaisella luokka-asteella tehtävillä retkillä.
Myös luokkaopetuksessa paikallisteemoja hyödynnetään esimerkiksi ilmiöpohjaisen
oppimisen kokonaisuuksissa. Henkilökunnalle on järjestetty opetustyötä tukevia perehdytyksiä.”

Saksan ensimmäinen Geopark-koulu Oulun seudun ystävyysalueelle Oulujokilaaksossa alkunsa saanut Geopark-oppilaitosten toimintamalli on herättänyt kiinnostusta myös muissa UNESCO:n Geopark-ohjelman kohteissa. Helmikuun alkupuolella (6.2.) julkistettiin ensimmäinen Geopark-koulu Saksassa,
kun Aalenin kaupungin Schubart Gymnasiumille myönnettiin status.

VAALAN KUNTA 

« Takaisin