15.02.2019
Turkkiselän tuulipuiston osayleiskaavatyö on edennyt luonnosvaiheeseen

Turkkiselän tuulipuiston osayleiskaavatyö on edennyt luonnosvaiheeseen ja kaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville 22.2.2019 – 1.4.2019 väliseksi ajaksi.
Tänä aikana osallisilla on mahdollista jättää kaavaluonnoksesta mielipide ja viranomaisilta pyydetään lausunnot.

Turkkiselkä tuulivoimahanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 14.3.2019 klo 18. alkaen kunnan valtuustosalissa. Aloitamme tilaisuuden kahvituksella klo 17:30.
Samassa tilaisuudessa esitellään myös Turkkiselän kaavoituksen kanssa yhtä aikaa vireillä olevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus.
Tilaisuudessa kysymyksiin vastaa kaavoittajan lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Esa Karjalainen, kunnanjohtaja Miira Raiskila ja tekninenjohtaja Matti Kaikkonen.

Turkkiselän YVA-menettelyn aineistoihin on mahdollista tutustua täällä.

Vaalan Turkkiselkä tuulivoimahankkeen hankealue sijaitsee Vaalan kunnan itäosassa noin 20 kilometrin
etäisyydellä Vaalan keskustaajamasta. Hankealueen pinta-ala on noin 46 km2.
Alue rajautuu idässä Puolangan ja Paltamon kunnanrajaan.

VAALAN KUNTA

« Takaisin