12.02.2019
Vaalan Turkkiselkä tuulivoimahanke kunnanhallituksen käsittelyssä

Kunnanhallitus käsittelee Vaalan Turkkiselkä tuulivoimahankkeen valmisteluaineistoa tänään 12.2.2019
pidettävässä kokouksessaan.
Yleisötilaisuus, jossa kaavoittaja Pöyry Finland Oy esittelee hankkeen tämän hetkistä tilannetta yleisölle, järjestetään 14.3.2019 kunnan valtuustosalissa. Tilaisuudessa kysymyksiin vastaa kaavoittajan lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Esa Karjalainen, kunnanjohtaja Miira Raiskila ja tekninenjohtaja Matti Kaikkonen.
Valmisteluaineisto on nähtävillä yleisölle maaliskuun 2019 aikana.

Vaalan Turkkiselkä tuulivoimahankkeen hankealue sijaitsee Vaalan kunnan itäosassa noin 20 kilometrin
etäisyydellä Vaalan keskustaajamasta. Hankealueen pinta-ala on noin 46 km2.
Alue rajautuu idässä Puolangan ja Paltamon kunnanrajaan.

« Takaisin