06.02.2019
Marika Kumpulainen Vaalan elinvoimaluotsiksi

Marika Kumpulainen Vaalan elinvoimaluotsiksi

Vaalan kunnan elinvoimaluotsiksi on valittu yrittäjä Marika Kumpulainen. Tehtävä on kunnassa uusi, ja siinä yhdistyy viestintä ja yritysneuvonta uudenlaisella tavalla. Elinvoimaluotsin tehtäviin kuuluu laaja-alainen poikkihallinnollinen kunnan elinvoiman edistäminen, kuten matkailun ja yritysten toiminnan kehittäminen sekä kunnan sisäinen ja ulkoinen viestintämarkkinointi.

”Luotsin tehtävänkuvaa miettiessä halusimme ajatella asioita uudella tavalla innovatiivisesti. Kunnan elinvoima voi perustua elinkeinotoiminnan ja hyvinvoinnin ohella myös mielikuviin, joihin viestinnällä voidaan vaikuttaa. Viestinnän ja elinkeinojen tehtävät yhdistämällä saamme synergiaetuja positiivisen kuntakuvan rakentamisessa”, kertoo kunnanjohtaja Miira Raiskila.

Vuoden loppuun asti kestävän määräaikaisen tehtävän aikana toteutetaan elinvoimaluotsin koordinoimana kunnan brändiuudistus, toimeenpannaan Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kuntien yhteistä matkailun kehittämissuunnitelmaa ja vakiinnutetaan syksyllä valmistuneen viestintäsuunnitelman käytännöt kuntaorganisaatioon.

Kumpulaisen yrittäjätausta, aktiivisuus yrittäjäjärjestössä sekä pitkä kokemus erityisesti viestintämarkkinoinnista ja sisällöntuotannosta painoivat valinnassa.

”Marika Kumpulaisen monipuolinen työkokemus ja koulutus antavat erinomaiset edellytykset kehittää ja toteuttaa Vaalan viestintää sekä edistää elinvoimaa erityisesti yrittäjyyden osalta Vaalassa”, toteaa kunnanjohtaja Raiskila.

Kumpulainen on Muhoksen yrittäjien puheenjohtajana toiminut menestyksekkäästi ja esimerkillisesti yrittäjyyden edistämisen parissa Oulujokilaaksossa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät valitsi Kumpulaisen vuoden puheenjohtajaksi marraskuussa 2018. 


”Kumpulainen on vuorovaikutustaidoiltaan taitava ja persoonaltaan helposti lähestyttävä. Hänellä on tehtävässä vaadittavaa idearikkautta ja kykyä saattaa suuretkin asiakokonaisuudet päätökseen”, Raiskila perustelee valintaa.

Määräaikaan 11.1.2019 mennessä saapui 15 hakemusta, ja viisi hakijaa haastateltiin. Kumpulainen aloittaa elinvoimaluotsin tehtävässä 11.2.2019.

Lisätietoja: Miira Raiskila, kunnanjohtaja, Vaalan kunta

0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi

Twitter: @MiiraRaiskila

Facebook: @KJMiiraRaiskila

Instagram: @miiraraiskila

 

« Takaisin