21.12.2018
Tule elinvoimaluotsiksi Vaalan kuntaan

Vaalan kunta hakee dynaamiseen työyhteisöönsä

ELINVOIMALUOTSIA

(työavain 209548)

Elinvoimaluotsin tehtäviin kuuluu laaja-alainen poikkihallinnollinen kunnan elinvoiman edistäminen, kuten matkailun ja yritysten elinkeinotoiminnan kehittäminen sekä sisäinen ja ulkoinen viestintämarkkinointi. Elinvoimaluotsi työskentelee elinkeinopalveluissa kunnan hallinto-osastolla, mutta tehtävä on sisällöltään poikkihallinnollinen.

Tehtävä on määräaikainen vuoden 2019 loppuun. Vuoden aikana toteutetaan elinvoimaluotsin koordinoimana kunnan brändiuudistus, toimeenpannaan alkuvuodesta valmistuvaa Vaalan, Utajärven ja Muhoksen yhteistä matkailun kehittämissuunnitelmaa ja vakiinnutetaan syksyllä valmistuneen viestintäsuunnitelman käytännöt kuntaorganisaatioon. Tehtävän jatko vuodenvaihteen jälkeen on mahdollinen.  

Haasteellisen ja monipuolisen tehtävän lisäksi elinvoimaluotsi on mukana kehittämässä koko kunnan toimintatapoja ja painopisteitä. Tarjoamme kehittämismyönteisen ja innovatiivisen työyhteisön tuen kehittämistyölle. Elinvoimaluotsi työskentelee tiiviisti kunnanjohtajan ja osastopäälliköiden, alueellisen kehitysyhtiö Humanpolis Oy:n asiantuntijoiden sekä kunnan viestintätiimin kanssa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää elinkeinoelämän ja viestinnän kokemusta tai osaamista, ulospäinsuuntautuvaa ja innovatiivista asennetta sekä näkemystä matkailun, viestinnän ja markkinoinnin kehittämisestä. Arvostamme soveltuvia opintoja, paineensieto- ja yhteistyökykyä sekä kokemusta projektinhallinnasta.

Työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Työ alkaa mahdollisimman pian. Hakijoiden toivotaan esittävän kokonaispalkkatoive ilman kokemuslisiä. Tehtävässä noudatetaan 4kk koeaikaa.

Hakemukset tulee jättää sähköisesti kuntarekry.fi –palvelussa 11.1.2019 klo 12 mennessä.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Miira Raiskila puhelimitse ajalla 2.1.-11.1.2019 klo 9-16 / 0400 855 920 tai sähköpostilla miira.raiskila@vaala.fi

Vaalan kunta

« Takaisin