20.12.2018
Vaala mukaan Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmaan

Vaalan kunta valittiin Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan!

Vaalan poikkisektorinen Voimaa vanhuuteen –yhteistyöryhmä (osa ikäihmisten ikäkausiverkostotyötä) aloittaa kolmivuotisen ikäihmisten terveysliikunnan kehittämistyön tammikuussa Ikäinstituutin mentorin tuella. Vaalan kunta on yksi 18:sta Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuonna 2019 aloittavasta kunnasta.

Ikäinstituutin koordinoima Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelma tarjoaa hyviä käytäntöjä liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Terveysliikunta kohdennetaan kotona vielä itsenäisesti asuville, mutta toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneille iäkkäille (75+).

Tämänkertaiseen ohjelmahakuun tuli 45 hakemusta, mikä osoittaa että kunnilla on suuri tarve kehittää iäkkäiden toimintakykyä edistäviä toimintamalleja kasvavan vanhusväestön tarpeisiin.

”Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa päivitetään ammattilaisten osaamista sekä koulutetaan hyväkuntoisista ikäihmisistä vertaisohjaajia ryhmäliikunnan ohjaajiksi ja liikuntaystäviksi. Kunnan eri hallintokuntien, eläkeläis-, kansanterveys- ja liikuntajärjestöjen sekä maakuntien yhteistyöllä rakennetaan Voimaa vanhuuteen -liikuntapalveluketju, jonka avulla löydetään liian vähän liikkuvat iäkkäät sekä innostetaan heitä ohjattuun ryhmäkuntoiluun sisällä ja ulkona”, kertoo ohjelmajohtaja Elina Karvinen Ikäinstituutista.

Hyvinvointijohtaja Pirjo Nikula on todella iloinen Ikäinstituutin päätöksestä valita Vaala mukaan mentorointiohjelmaan. Vaalan kunta on ikärakenteeltaan Pohjois-Pohjanmaan vanhusvoittoisin kunta. Väestöllinen huoltosuhde on 84 kun se koko Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on keskimäärin 63. Tämä indikaattoritieto kertoo myös ikärakenteen vanhusvoittoisuudesta. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot + 65-vuotiailla vuonna 2017 olivat 615 per 10 000 vastaavan ikäisestä. Vertailuluku Pohjois-Pohjanmaan kunnissa keskimäärin 270. Ero on siis huomattava ja kertoo siitä, että määrätietoisella ikäihmisten liikunnan kehittämisellä on iso tarve Vaalassa. Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelma tuo meille merkittävän tuen juuri tähän kehittämistyöhön. Vaalan tehdään sisäinen organisaatiomuutos ja hyvinvointiosasto perustetaan 1.1.2019. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi perustetaan ikäkausiverkosto, jonka yksi keskeisistä tehtävistä olisi juuri kaikilla mahdollisilla tavoilla yhdessä eri toimijoiden kanssa tukea ikäihmisten kotona pärjäämistä mahdollisimman pitkään. Vaalassa ollaan muutoinkin luomassa uutta toimintakulttuuria, jossa pyrimme kehittämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelma tarjoaa mahdollisuuden myös toimintakulttuurin kehittymiseen ja yhteisen tekemisen juurtumiseen parhaalla mahdollisella tavalla ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi Vaalassa.

Vuonna 2019 Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmassa aloittavat Askola, Hailuoto, Imatra, Jyväskylä, Lappeenranta, Lapua, Lohja, Orivesi, Outokumpu, Pello, Pietarsaari, Polvijärvi, Rauma, Ruovesi, Siilinjärvi, Turku, Vaala ja Virrat. Kunnat ovat voineet hakea kolmivuotiseen mentorointiohjelmaan vuodesta 2010. Mentorointiin on näiden vuosien aikana valittu yhteensä 68 kuntaa.

Lisätietoa:
ohjelmajohtaja Elina Karvinen 040 530 2603 tai elina.karvinen@ikainstituutti.fi

hyvinvointijohtaja Pirjo Nikula 0400-855 925 tai pirjo.nikula@vaala.fi

 
Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona vielä itsenäisesti asuvien, mutta toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia. Ohjelma tarjoaa hyviä käytäntöjä liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Terveysliikuntaa toteutetaan järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ohjelma tuetaan Veikkauksen tuotoilla. www.voimaavanhuuteen.fi

 

 

« Takaisin