19.12.2018
Vaalan uusi vankila sijoitetaan kunnan keskustan läheisyyteen

Vaalan uusi vankila sijoitetaan kunnan keskustan läheisyyteen

Hallituksen huhtikuun kehysriihessä tehtiin päätös Vaalassa Pelsolla sijaitsevan vankilan uusinvestoinnista. Päätös on Vaalan kunnalle tärkeä ja toivottu. Vankilalla on kunnalle merkittäviä työllisyys- ja elinvoimavaikutuksia.

Vankilahanke käynnistettiin hallituksen päätöksen mukaisesti heti, ja tarveselvitys Vaalan vankilasta valmistui Rikosseuraamuslaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen toimesta lokakuussa. Vaalaan rakennetaan tarveselityksen mukaisesti noin 100-paikkainen, nykyistä Pelson vankilaa suljetumpi laitos. Uusi vankila on vankilakonseptin mukainen laitos, joka ei miltään osin voi tukeutua olemassa oleviin vankilan rakenteisiin.

Vaalan kunnanhallitus on yksimielisesti lausunut Oikeusministeriölle, että näistä lähtökohdista Vaalan taajaman läheisyydessä sijaitsevaa Metsähallituksen omistamaa tonttia, joka sijaitsee Järvikyläntien ja Vaarakaarrontien risteyksen vieressä, on kunnan elinvoiman, infrastruktuurin, työvoiman saatavuuden ja logistiikan takia pidettävä uudelle suljetulle vankilalle parhaana sijaintina Vaalassa.

Kyseiselle tontille rakennettaessa myös vankilan toiminnan tuloksellisuus, toimitilatehokkuus, valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus olisi mahdollista huomioida säädösten ja valtioneuvoston toimitilastrategian edellyttämällä tavalla.

Oikeusministeriö on tänään julkaistussa tiedotteessaan  (https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vaalan-uusi-vankila-sijoitetaan-kuntakeskukseen) ohjeistanut Rikosseuraamuslaitosta sijoittamaan Vaalan uuden vankilan kyseessä olevalle tontille. Oikeusministeri Antti Häkkänen toteaa tiedotteessa kyseessä olevan pitkäaikainen rakennusinvestointi, jossa tulee ottaa huomioon alueen kehittämisen tulevaisuudennäkymät sekä vankeinhoidon pitkän aikavälin tavoitteet.

Vaalan kunta ryhtyy viipymättä esimerkiksi kaavoituksen edellyttämiin toimenpiteisiin, jotta kunnalle tärkeä vankilahanke pääsee etenemään suunnitellussa aikataulussa.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Miira Raiskila / 0400 855 920 / miira.raiskila@vaala.fi

 

« Takaisin