05.12.2018
Rakennusvalvonnan tiedote 5.12.2018

TIEDOTE

Vaalan kunnan rakennusvalvonnan tiedote

Vaalan kunnan alueella suoritetaan rakennuskannan inventointia vuoden 2019 aikana. Inventoinnin tarkoituksena on saattaa kiinteistöittäin rakennusten kerrosalat, ikä ja varustetaso verottajan tietoon kaikille oikeudenmukaisen kiinteistöverotaksan aikaansaamiseksi. Tarkastus suoritetaan kylittäin, taloittain ja tiloittain. Maastotarkastuksen yhteydessä selvitetään rakennuksen koordinaatit eli sijainti, käyttötarkoitus sekä koko ulkomitoin. Apuna käytetään ilmakuvausta ns. Drone-lennokilla Trafin RPAS-toimijan toimesta.

Mikäli tarkastuksessa havaitaan ilman lupaa rakennettuja rakennuksia,rakennelmia tai muita luvanvaraisia hankkeita, ryhtyy elinvoimalautakunta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin toimiin luvattoman tai luvan vastaisen rakentamisen osalta. Jos lupahakemus liitteineen toimitetaan rakennusvalvontaan ennen viranomaistarkistusta, voidaan lupamaksu, erityisestä syystä määrätä maksettavaksi voimassa olevan taksan mukaan ilman korotusta.

Tarkastusoikeus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 183.1 §:n säännöksiin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182.1 §:n mukaan silloin, jos toimitaan maankäyttö- ja rakennuslain tai sen perusteella annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka laiminlyödään näihin perustuvat velvollisuudet, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Rakennus- ja toimenpidelupahakemuslomakkeita ohjeineen on saatavissa kunnanviraston neuvonnasta ja kunnan kotisivuilta.

Tiedusteluihin vastaa ja ohjeita antaa rakennustarkastaja Ilkka Lyttinen p. 0400 855950 ilkka.lyttinen@vaala.fi

Vaalassa 5.12.2018            VAALAN ELINVOIMALAUTAKUNTA

« Takaisin