15.08.2018
Tiedote ikäihmisten asumis- ja laitospalvelujen myöntämisen perusteista

Oulunkaari päivitti ikäihmisten asumis- ja laitospalvelujen myöntämisen perusteita
 
Kuntayhtymän uudet ikäihmisten asumis- ja laitospalvelujen myöntämisperusteet koskevat palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen, lyhytaikaisen kuntouttavan asumisen ja laitoshoidon palveluja. Uusissa myöntämisperusteissa on kuvattu laajemmin muun muassa palvelujen sisältö ja miten asiakkaan toimintakykyä arvioidaan.
 
Uudet sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen ja laitoshoidon myöntämisen perusteet pohjautuvat Lapin maakunnan I&O -kärkihankkeen laatimiin perusteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisessa hankkeessa kehitetään ja yhtenäistetään ikäihmisten sekä omais- ja perhehoitajien palveluja. Yhtenäiset perusteet lisäävät asukkaiden tasapuolista kohtelua ja helpottavat palvelujen järjestämisen suunnittelua myös maakuntatasolla.
 
Kuntayhtymä on päivittänyt perusteita viimeksi vuonna 2012, minkä jälkeen kuntayhtymän palvelut ovat kehittyneet ja lainsäädäntö ja valtakunnalliset suositukset ovat muuttuneet. Esimerkiksi asiakkaan toimintakyvyn arviointiin on otettu käyttöön entistä laajempi Rai-toimintakykymittaristo.
 
Asumis- ja laitospalvelut eivät ole ensisijainen palvelu, vaan ikääntyneiden sote-palveluja koskevat lait linjaavat, että arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito tulisi järjestää ensisijaisesti kotiin annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Samasta periaatteesta muistuttaa myös kuntayhtymän strategiassa määritelty visio, Mielekäs elämä kotona.
 
Oulunkaaren palvelutuotantolautakunta hyväksyi uudet palvelujen myöntämisperusteet keskiviikkona 15.8. Päivitetyt myöntämisperusteet sekä muut käsittelyssä olleet asiat ovat nähtävillä osoitteessa http://www.oulunkaari.org/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2349 
  
Lisätietoja: vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, 050 310 7370

« Takaisin