02.02.2018
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen, esiopetus ja varhaiskasvatuspaikat toimikaudella 2018 - 2019

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN

Peruskoulun 1. luokalle tuleville järjestetään tutustumispäivä koulun ilmoittamana ajankohtana. Koulu lähettää kaikille v. 2011 syntyneille vaalalaisille lapsille tiedon kirjallisena kotiin. Hakemus lapsen mahdollisesta koulunkäynnin aloittamisen aikaistamisesta tai lykkäämisestä toimitetaan liitteineen sivistysjohtajalle.

ILMOITTAUTUMINEN KOULULAISTEN AAMU/ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Aamupäivätoimintaa järjestetään vain erityisperustein erillisen hakemuksen perusteella.

Iltapäivätoimintaa järjestetään Vaalan koulukeskuksessa. Toimintaa tarjotaan kaikille 1. ja 2. vuosiluokan ja erityisen tuen oppilaille iltapäivälle 3 tuntia koulun päättymisen jälkeen (klo 13 - 16). Toiminnan järjestämisestä vastaa Vaalan yhtenäiskoulu.

Ilmoittautuminen Wilman kautta sähköisesti (Lomakkeet –kohdasta) 16.2.2018 mennessä. Mikäli olet ilmoittanut lapsesi iltapäivätoimintaan jo edellisenä vuonna sähköisesti, päivitä lomakkeen tiedot. Paperilomakkeita on tarvittaessa saatavana päiväkodilta ja koululta.

ESIOPETUS

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus on velvoittavaa. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lv. 2018 -2019 esiopetus järjestetään Vaalan päiväkodissa. Pelkästään esiopetukseen osallistuvalle lapselle järjestetään maksuton kuljetus, jos koulumatkan pituus on vähintään 3,1 km. Kuljetuksessa käytetään voimassa olevia koulukuljetuslinjoja. Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti joko Wilmassa (Lomakkeet –kohdassa) tai paperilomakkeella (tunnukset Wilmaan ja lomake postitetaan perheisiin) 16.2.2018 mennessä.

VARHAISKASVATUSPAIKAT

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea koko toimikauden ajan, mutta hoitojärjestelyjen vuoksi pyydämme uusien ja tällä hetkellä päivähoidossa olevien lasten osalta toimittamaan hakemuksen, mikäli päivähoidon tarpeen alkaminen/jatkuminen 1.8.2018 lähtien on tiedossa.

Hakulomakkeita saa Vaalan kunnan kotisivuilta http://www.vaala.fi. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa olevat lapset saavat hakemukset nykyisestä päivähoitopaikastaan. Hakemukset palautetaan 16.2.2018 mennessä.

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehdoista lasten kotihoidontuesta ja yksityisten hoidon tuesta saa lisätietoja KELA:n sivuilta, http://www.kela.fi

YKSITYISTEN PÄIVÄHOITAJIEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Jokainen, joka hoitaa kotonaan vieraita lapsia korvausta vastaan, on varhaiskasvatuslain mukaan velvollinen tekemään kirjallisen ilmoituksen ao. lautakunnalle kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta. Ilmoitus jätetään varhaiskasvatuksen johtajalle.

 

Yhteystiedot: Vaalan yhtenäiskoulu: Niskantie 10, 91700 Vaala; p. 0400 855944

Veneheiton koulu: Veneheitontie 790, 92830 Veneheitto; p. 040 1860012

Varhaiskasvatus (päivähoito ja esiopetus): Niskantie 10, 91700 Vaala; p. 0400 855939

Lisätiedot kuljetusjärjestelyistä; p. 0400 855947

« Takaisin