12.01.2018
Rikosseuraamuslaitoksen esitys vankilaratkaisusta varmistuu maanantaina 15.1.2018

Rikosseuraamuslaitos vieraili Vaalassa tiistaina 9.1. Paikalle oli tullut myös runsaasti median edustajia. Tilaisuudessa käytiin läpi vankilaratkaisun valmisteluun liittyviä asioita sekä eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Pohjois-Suomen pysyvässä vankilaratkaisussa on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa sekä Oulun että Vaalan vankilat säilytetään ja uudistetaan. Toisessa vaihtoehdossa rakennetaan yksi vankila Ouluun tai Oulun seudulle. Rikosseuraamuslaitoksen edustajat totesivat antavansa ratkaisuesityksensä 15.1.

Rikosseuraamuslaitos teki alustavat laskelmat eri vaihtoehtojoen kustannuksista 30.10.2017 mennessä. Oikeusministeriö jatkoi selvitysaikaa henkilö- ja sidosryhmävaikutusten tarkemmaksi arvioimiseksi. Vaalan kunnan mukaan Rikosseuraamuslaitoksen ja Vaalan kunnan tekemät kustannusvertailut ovat keskenään ristiriitaisia taustatietojensa vuoksi. Rikosseuraamuslaitoksen laskelmissa yhteinen vankila tulisi edullisimmaksi - Pelson maatilan tilanhoitaja ja kunnanvaltuutettu Reijo Virkkunen kyseenalaisti Rikosseuraamuslaitoksen laskelmat.

Reijo Virkkunen pyysi Rikosseuraamuslaitosta tekemään uudet laskelmat, jotka ovat lähtökohdiltaan tasavertaiset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Pelson vankilan uusinvestointi laskettaisiin vankilakonseptin mukaisesti samalla perusteella kuin Oulun ja Pohjois-Suomen vankilavaihtoehdoissa on tehty. Työtoiminnan aiheuttamat kustannukset näkyisivät silloin erillisenä laskelmissa. Näin päätöksentekijöiden olisi helpompi vertailla eri vaihtoehtojen hintaa. Jos Pelson vankila päätetään säilyttää, mahdollisesta työtoiminnan jatkamisesta ja kehittämisestä voitaisiin tehdä erillinen päätös.

« Takaisin