09.01.2018
Ilmoitus vaaliasioista

TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.

Vaalitoimitus äänestyspaikalla alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

Äänestysalueena on Vaala ja äänestyspaikkana Vaalan kunnanvirasto.

ENNAKKOÄÄNESTYS järjestetään ajalla 17.1. – 23.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali 31.1.-6.2.2018. Vaalan kunnanviraston valtuustosalissa seuraavasti:                                    

ke – pe

klo 09.00 – 18.00

la - su

klo 11.00 – 14.00

ma - ti

klo 09.00 – 18.00

Vaalan kunnanvirasto sopii pyörätuolia käyttävien asiakkaiden asiointiin.

Teidän on todistettava henkilöllisyytenne äänestäessänne äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalla.

Vaalan terveyskeskuksen hoivaosastolla , Vaalanrannassa ja Suopursussa  sekä Pelson vankilassa toimitetaan ennakkoäänestys vaalitoimikuntien julkaisemissa ilmoituksissa mainittuina aikoina.

ILMOITTAUTUMINEN KOTIÄÄNESTYKSEEN

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva ja samassa kunnassa äänioikeutettu omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitajasopimuksen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00  tai mahdolliseen  toiseen vaaliin viimeistään tiistaina 30.1.2018 klo 16 mennessä Vaalan kunnan keskusvaalilautakunnalle, os. Vaalantie 14 , 91700 Vaala tai puh. 0400-855 917. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitukseen varattua lomaketta tai vapaamuotoisesti.  Lomakkeita saa kunnanviraston keskustoimistosta.

VAALIEN ULKOMAINONTA

Ulkomainonta saadaan aloittaa 10.1.2018. Vaalassa mainospaikkana toimii keskustan tori, jonne jokaiselle ehdokkaan asettaneelle ryhmälle varataan 1 mainospaikka ehdokaslistojen yhdistelmässä olevan järjestyksen mukaan. Mainokset on poistettava heti vaalien jälkeen.

Vaalassa 12.12.2017         KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

« Takaisin