09.11.2017
Oulujokilaakson viestinnän kehittäminen etenee

Utajärvellä järjestettiin 8.11. ensimmäinen Vaalan, Utajärven, Muhoksen ja Humanpolis Oy:n yhteinen viestinnän kehittämistilaisuus. Humanpoliksen viestinnän asiantuntija Riikka Vitikka kävi läpi mm. alueen vahvuuksia ja heikkouksia, viestinnän haasteita ja tarpeita, viestinnän tarkoitusta ja tavoitteita sekä niitä asioita, joihin hyvällä ja onnistuneella viestinnällä voidaan vaikuttaa. Lisäksi Kuntaliiton viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä kertoi nykyaikaisesta kuntaviestinnästä yleisellä tasolla. Tilaisuudessa oli mukana laajasti viestinnän kehittämiseen jatkossa osallistuvia henkilöitä koko Oulujokilaakson alueelta.

Analyysi perustui mm. kesällä ja syksyllä toteutettuihin seitsemään kyselyyn ja 26:en haastatteluun. Selvityksen mukaan Oulujokilaakson alueen ehdoton vahvuus on sen ainutlaatuinen luonto, Rokua Geopark sekä Geoparkin kolme maisema-aluetta: Oulujoki ympäristöineen, Rokua ja Oulujärvi. Alueen positiivisimpina puolina mainittiin myös sen tarjoamat erilaiset mahdollisuudet liikkua luonnossa ja hyödyntää luonnonvaroja sekä kunta- ja matkailupalvelut. Moni ihasteli lisäksi alueen rikasta luonnon- ja kulttuurihistoriaa.

Useat totesivat, että viestintä on alueella vielä liian vaatimatonta. Viestintään toivottiinkin lisää aktiivisuutta ja monipuolisuutta. Lisäksi moni halusi, että viestintä keskittyisi enemmän alueen vahvuuksiin ja positiivisiin asioihin. Viestinnän kehittämisen tavoitteiksi ajateltiin etenkin kuntien ja Rokua Geoparkin tunnettuuden lisääminen ja maineen parantaminen sekä tätä kautta alueen elinvoiman ja vetovoiman kasvattaminen. Samalla muistutettiin, että viestintä on yhteinen asia: jokainen viestii omalta osaltaan ja vaikuttaa sen kautta oman kuntansa ja alueen maineeseen. Tärkeimmiksi ja parhaiksi keinoiksi tavoitteiden saavuttamisessa nähtiinkin yhteistyö ja vuorovaikutus, joita toivottiin lisää niin kuntien sisälle kuin kuntien välillekin.

Jatkossa Oulujokilaakson alueella tehdään viestinnän kehittämissuunnitelma, jossa on alueen yhteinen osio sekä jokaisen kolmen kunnan ja Rokua Geoparkin omat suunnitelmat. Viestinnän kehittäminen ei jää kuitenkaan pelkäksi suunnitelma-asiakirjaksi, vaan kehittäminen tulee olemaan jatkuvaa. Viestintää pyritään tekemään entistä suunnitelmallisemmin, asiakaslähtöisemmin ja vuorovaikutteisemmin. Tietyt viestinnän ja markkinoinnin osa-alueet on tarkoitus tehdä kuntien ja Rokua Geoparkin yhteistyönä. Näin voidaan hyödyntää paremmin rajalliset resurssit ja tehostaa samalla viestinnän ja markkinoinnin tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

« Takaisin