22.08.2017
Osallistu kunnan strategiatyöhön vastaamalla kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille ja yrityksille kohdistettuun strategiakyselyyn!

 

Vaalan kunta toteuttaa kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille strategiakyselyn ajalla 22.8. – 5.9.2017

Saisimmeko päivästäsi noin 5-15 minuuttia? Vaalan kunnan strategiatyö on käynnissä ja uusi kuntastrategia on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Kuntalain mukaisesti jokaisessa kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määtän mukaan kuntastrategia ja kunnan tulevaisuus on kaikkien kuntalaisten yhteinen asia. Strategiakyselyn tarkoituksena on kartoittaa kokemusta muun muassa voimassa olevasta kuntastrategiasta, Vaalan kunnasta, kunnan toimintatavoista, palveluista ja kunnan tulevaisuuden suunnitelmista. Tavoitteena on, että kyselyn avulla saadaan tukea, tietoa ja näkemyksiä strategian suunnittelutyötä varten. Strategiatyöhön kunta tahtoo aktivoida eri-ikäisiä kuntalaisia ja esimerkiksi nuorten aktivoimiseksi järjestetään Vaala päivien alla Tuu tekee Vaalaa -Fobia perjantaina 25.8.2017.

- Tavoitteena on saada hyvässä hengessä ja rennolla meiningillä nuorten mielipiteitä Vaalasta nyt ja Vaalasta tulevaisuudessa, Määttä kertoo.

Tulevaisuudessa maakuntauudistuksen voimaan tulessa kunnan tehtävät muuttuvat ja kunnan on mietittävä roolinsa uudelleen. Nyt valmistuvan strategian visiot yltävätkin aina vuoteen 2030 asti. Näiden tekijöiden johdosta, on tärkeää, että kuntalaiset, yritykset, kunnan vapaa-ajan asukkaat ja muut toimijat osallistuvat strategiatyöhön, sillä pienessä kunnassa yhdessä tehty strategia luo voimaa, yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä me-henkeä.

Määtän mukaan sellainen suunnitelma, joka ei saa ihmisiä ja yrityksiä osallistumaan ja innostumaan ei kanna pitkälle.

- Jotta Vaala pärjäisi tulevaisuudessakin, on kunnan tulevaisuuden suunnitelman oltava kuntalaisten yhteinen. Pieni yhteisö saa voimavaransa siitä, että löydetään yhteisiä tavoitteita, joiden eteen kaikki voivat tehdä töitä, Määttä painottaa.

Osallistuthan siis strategiatyöhön ja vaikuta oman kuntasi tulevaisuuteen. Tehdään yhdessä Vaalasta meille kaikille hyvä paikka asua, olla ja elää.

  • Vastaamaan pääset  tästä!
  • Paperisia lomakkeita on saatavissa kunnantalolta ja kirjastolta sekä K-Market Tervaportin ja S-Market Sillankorvan auloista. Lomakkeet tulee palauttaa kunnantalolla tai kirjastolla sijaitsevaan palautuslaatikkoon.
  • Kyselyyn vastaaminen vie 5-15 minuuttia riippuen siitä, kuinka paljon käytät aikaa avoimiin kysymyksiin vastatessa.

Voit tulla keskustelemaan ja täyttämään kyselyn myös seuraaviin tapahtumiin:

  • Tuu tekee Vaalaa -Fobia 25.8.2017, Nuorisotila Amppari, kello 19 – 22 (yli 12 -vuotiaille)
  • Vaala päivät 26.8.2017 Urheilutalo, kello 10 – 12

Vastaa ja vaikutat!

Kyselystä tiedotetaan kunnan nettisivujen lisäksi mm. Tervareitti lehdessä ja Vapaa Vaala -Facebook sivulla.

« Takaisin