03.07.2017
Maantien 800 parantaminen Vaalan keskustassa etenee

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Vaalan kunta ovat käynnistäneet tien parantamishankkeen maantiellä 800 Vaalan keskustassa.

Maantie 800 (Vaalantie) kulkee Vaalan keskustan läpi ja toimii samalla myös Vaalan taajaman keskuskatuna.

Hankkeen kustannusarvio on 2,5 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittajana toimii Vaalan kunta, EU:n Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Vaalan kunta osallistuu hankkeen kustannuksiin 860 000 eurolla.

Hankkeessa parannetaan Vaalantien kevyen liikenteen väyliä ja liittymiä, rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä sekä uusitaan valaistus. Lisäksi parannetaan tien viereisiä piha- ja pysäköintialueita.

Työt ovat käynnistyneet  15.5.2017 ja valmistuvat 30.11.2017. Urakoitsijana toimii Destia Oy. Tällä hetkellä työn alla ovat kevyenliikenteenväylän rakentaminen keskusta-ABC välille ja Vuolijoentien (Säräisniemelle kääntyvä risteys) riesteysalue. Risteysalueen arvioidaan olevan valmis tulevaan viikonloppuun mennessä. 1,5 viikon päästä työ etenee keskustaan. Työt aloitetaan liikenneympyrästä ja siirrytään siitä kohti S-Markettia. Työn alla on yksi puoli tiestä kerrallaan. Kulku kauppoihin turvataan. Kun tämä osa tiestä on saatu kuntoon, siirrytään liikenneympyrästä ABC:een suuntaan. Liikenne taajaman läpi turvataan koko tietyön ajan.

Hankkeessa on neljä keskeistä tavoitetta:

- Parantaa paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä.

- Luoda Vaalan kunnan keskustaajamasta viihtyisä paikka vierailla ja käydä ostoksilla.

- Lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja vähentää autoliikennettä.

- Parantaa liikenneturvallisuutta.

Hankkeen avulla luodaan kokonaan uusi ilme kunnan keskustaan. Tie sovitetaan nykyistä paremmin taajamaympäristöön siten, että ajonopeudet alenevat ja autoilijoiden ajotottumukset muuttuvat turvallisempaan suuntaan. Hankkeella on vaikutuksia myös liikkumistottumuksiin: esteettömät ja toimivat kevyen liikenteen olosuhteet lisäävät liikkumista kävellen ja pyöräillen, mikä parantaa hyvinvointia ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Samalla luodaan viihtyisä ympäristö niille, jotka vierailevat Vaalassa kesämökkiläisinä ja matkailijoina.

Taajamaympäristön ja liikenneolosuhteiden parantaminen mahdollistavat myös yritystoiminnan kehittymisen. Tavoitteena on, että hanke houkuttelee sekä uusia yrityksiä sijoittumaan Vaalan taajamaan että nykyisiä yrityksiä laajentamaan toimintaansa. Tällä on positiivinen vaikutus kunnan palvelujen sekä työllisyyden lisääntymiseen.

 

« Takaisin