07.04.2017
Hankekoordinaattori Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta -hankkeeseen

Etsimme ESR- rahoitteiseen Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta -hankkeeseen koordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen 31.3.2020 saakka.

Hankekoordinaattorin tehtävänä on hallinnoida ja vastata hankkeen toteutuksesta yhdessä työvalmentajan sekä kunnan työllistämistiimin kanssa. Hankkeen tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Toiminnassa tullaan hyödyntämään Vaalan paikallisia vahvuuksia mm. luontoa, kulttuuriympäristöä, lähipalveluja ja yrityksiä.

Tavoitteena on, että hankkeen avulla Vaalaan luodaan uudenlainen työllistämisen malli. Hankekoordinaattorilla tulee olla valmiuksia kehittää uudenlaista asiakkaiden työllistymistä parantavaa toimintaa sekä toimia yksilö- ja ryhmävalmentajana. Työssä menestyminen edellyttää hankeosaamista, kykyä toimia verkostoissa, ohjauksellista työotetta, intoa tarttua uusiin haasteisiin ja hyvää työelämän tuntemusta. Hankekoordinaattori toimii mahdollisesti hankehenkilökunnan esimiehenä.

Hankekoordinaattorin tehtävään valitulta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta vastaavaa tutkintoa sekä kokemusta työllistämispalveluista. Hankeosaaminen ja työkokemus esimiestyöstä ja sosiaali- ja terveysalalta luetaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen (KVTES) mukaan.

Lisätietoja: hallintojohtaja Juho Leppänen, 0400 855924

Hakemukset 21.4.2017 klo 16 mennessä KuntaRekry
(työavain 134713)

« Takaisin