28.03.2017
Vaalan kunnan tulos jälleen reilusti plussalla - Tilikauden ylijäämä 740 000 euroa

Vaalan kunnan tulos jälleen reilusti plussalla

- Tilikauden ylijäämä 740 000 euroa

Vaalan kunta tekee kolmatta vuotta peräkkäin erinomaisen tuloksen. Vuoden 2016 tilikauden tulos oli noin 683 000 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli noin 741 000 euroa. Tilinpäätökseen 2016 sisältyy satunnaisia tuottoja yhteensä 522 000 euroa. Tämä on syntynyt kaukolämpö- ja vesihuoltoliikelaitosten yhtiöittämisestä. Poistoja ja arvonalentumisia kirjattiin n. 1 780 000 euroa, johon sisältyy kiinteistöjen arvonalentumiskirjauksia yhteensä n. 468 000 euroa. Arvonalentumisien perusteena olivat kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutokset ja niiden huono kunto

Haasteena erikoissairaanhoito ja lainanhoitokulut

Kunnan toimintakulut ilman sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia säilyivät vuoden 2015 tasolla. Kunnanjohtaja Tytti Määtän mukaan Vaalassa on opittu tekemään yhdessä päätöksiä ja seisty niiden takana.

 - Taival kriisikunnasta tähän tilanteeseen, että kunnan taseessa on noin 2,7 miljoonaa ylijäämä ei ole todellakaan ollut helppo, Määttä myöntää.

Vaalan kunnan toimintakulujen kokonaismäärä vuonna 2016 oli n. 26,4 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli n. 556 000 euroa (2,2 prosenttia). Toimintakulujen kasvua selittää erikoissairaanhoidon toteuma 5,35 miljoonaa euroa, joka on 737 000 euroa budjetoitua suurempi. Erikoissairaanhoidon kulut kasvoivat vuodesta 2015 10,4 %:a.

 - Kasvu on todella suuri ja toista vuotta tällaisia kasvuprosentteja kunnan talous ei kestä, Määttä toteaa.

THL:n ikävakioidun sairastavuuskerroin on Vaalassa keskimääräistä korkeampi ja vaalalaiset ovat tarvinneet hoitoa. Määttä haluaa kuitenkin muistuttaa, että ihmisten omilla valinnoilla on myös merkitystä.

- Omasta terveydestä kannattaa huolehtia, koska se parantaa elämänlaatua. Vaikka erikoissairaanhoidon kulut, kuten koko sote on siirtymässä maakunnan vastuulle vuoden 2019 alusta, kunnille jää edelleen kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen, Määttä kertoo.

Kunnanjohtaja muistuttaa, että Vaalan kunta on tasapainottamisen vuosina tehnyt myös isoja investointeja. Viimeisimpänä uusi päiväkoti, joka aloitti toimintansa vuoden 2016 elokuussa.

 - Vuonna 2016 uutta pitkäaikaista lainaa ei otettu lainkaan, vaan rahoitustarve kyettiin hoitamaan lyhytaikaisella rahoituksella, Määttä kertoo.

Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin n. 1 670 000 euroa. Uutta lyhytaikaista lainaa nostettiin 800 000 euroa. Peruskunnan lainakanta oli vuoden lopussa n. 10 873 000 euroa. Lainakanta aleni vuoden takaisesta n. 870 000 euroa.

Pieni huoli taloudessa kuitenkin on. Vuosikate kuvaa kokonaistulorahoituksen riittävyyttä. Kunnan ja liikelaitoksien vuosikate oli vuonna 2016 yhteensä 1,9 miljoonaa. Vuosikate per asukas on 638 e/as, jonka mukaan vuosikate on hyvällä tasolla, sillä keskimäärin se on ollut vuonna 2015 vastaavan kokoisissa kunnissa 419 e/as. Vuosikate kuitenkin aleni edellisestä vuodesta noin 467 0000 eli 19,4 prosenttia, kertoo hallintojohtaja Juho Leppänen.

- Kunnan lainamäärä on suhteellisen korkea, minkä seurauksena vuosikatteen tulee säilyä hyvällä tasolla, jotta lainakustannuksista selvitään, Leppänen toteaa.

Kunnanhallitus esittää tuloksen käsittelystä, että peruskunnan tilikauden ylijäämä 740 572,94 euroa kirjataan kunnan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä-tilille ja vesihuoltolaitoksen ylijäämä 34 968,48 euroa sekä kaukolämpölaitoksen 53 433,88 € ylijäämä kirjataan kunnan tuloslaskelman (satunnaiset tuotot) kautta kunnan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä tilille.

« Takaisin