03.03.2017
JÄRJESTÖAVUSTUKSET

Avustuksia voivat hakea liikunta-, kulttuuri- ja nuorisojärjestöt sekä kyläyhdistykset ja eläkeläis- ja erityisjärjestöt.

Hakuaika 24.3.2017 klo 16:00 mennessä.

YLEISAVUSTUS (vuosiavustus) Hakulomake (rtf)

Yleisavustuksesta päättää kunnanhallitus. Avustus on tarkoitettu järjestön sääntöjen mukaiseen toiminnan tukemiseen. Avustushakemuksessa on määriteltävä yleisavustuksen käyttötarkoitus. Edellisenä vuonna saadun avustuksen käytöstä on toimitettava selvitys hakemuksen yhteydessä. Mikäli selvitystä ei ole toimitettu, avustusta ei voida myöntää.

Kaikkien yleisavustusta hakevien yhdistysten on toimitettava ennen avustuksen myöntämistä toimintakertomus, tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) ja toiminnantarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio ja selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä

Kiinteistöavustus
Kunnanhallitus voi myöntää avustusta yhdistyksen omistaman kiinteistön ylläpitokustannuksiin.

KOHDEAVUSTUS / TOIMINTATUKI Hakulomake (rtf)

Kohdeavustukset myönnetään vuosittain päätettävän määrärahan puitteissa viranhaltijapäätöksillä (vapaa-aikajohtaja tai kunnanjohtaja). Kohdeavustuksella tuetaan tapahtumia, jotka eivät ole yhdistyksen varsinaista toimintaa ja joilla edistetään kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden hyvinvointia tai ne ovat matkailullisesti merkittäviä.

Kohdeavustukset laitetaan hakuun samanaikaisesti yleisavustusten kanssa, mutta  niitä voi hakea myös pitkin vuotta, kuitenkin viimeistään noin kuukautta ennen tapahtumaa. Tapahtumia suunniteltaessa on otettava huomioon myös muut paikkakunnalla järjestettävät tilaisuudet.

Avustus haetaan kohdeavustuslomakkeella, jossa on tapahtuman sisältö, arvioidut kustannukset ja osanottajamäärät sekä rahoitussuunnitelma, josta näkyy omarahoitusosuus eriteltynä (pääsymaksut, myynnit, talkootyö) sekä avustuksen käyttötarkoitus.

Mikäli tilaisuus järjestetään kunnan omistamissa tiloissa, joista yleensä peritään vuokraa, voidaan vuokra sisällyttää avustussummaan (sisäinen laskutus).

Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle.

Tapahtuman jälkeen on annettava selvitys tilaisuudesta avustuksen myöntäjälle. Avustus maksetaan tapahtuman jälkeen maksatushakemuksen perusteella, jonka liitteenä tulee olla kuitit ja/tai erittely talkootyöstä. Lomake tästä linkistä: (maksatushakemus)

Vuosi- ja kohdeavustuslomakkeita saa kunnanviraston keskustoimistosta, vapaa-aikatoimistosta ja kirjastosta sekä em. linkeistä. Lisätietoja antaa Sinikka Rantalankila, 0400-855925.

Hakemukset liitteineen on toimitettava allekirjoitettuna osoitteella, Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala tai sähköpostilla jenna.leinonen(at)vaala.fi, otsikoksi AVUSTUSHAKEMUS

Kaikkien vuosiavustusta hakevien järjestöjen on toimitettava seuraavat asiakirjat:

- toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017
- toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016
- selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä

Kunnanhallitus hyväksyy avustusten jakoperusteet kokouksessaan 14.2. ja päättää avustusten jaon kokouksessaan 11.4.2017.

Myönnetyt avustukset maksetaan sen jälkeen, kun päätös on lainvoimainen ja yhdistys on toimittanut em. asiakirjat

« Takaisin