21.02.2017
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen, esiopetus ja varhaiskasvatuspaikat Vaalassa toimikaudella 2017 - 2018

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN, ESIOPETUS JA VARHAISKASVATUSPAIKAT VAALASSA TOIMIKAUDELLA 2017 - 2018 

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN

Peruskoulun 1. luokalle tuleville järjestetään tutustumispäivä koulun ilmoittamana ajankohtana. Koulu lähettää kaikille v. 2010 syntyneille vaalalaisille lapsille tiedon kirjallisena kotiin. Hakemus lapsen mahdollisesta koulunkäynnin aloittamisen aikaistamisesta tai lykkäämisestä toimitetaan liitteineen sivistyslautakunnalle.

ILMOITTAUTUMINEN KOULULAISTEN AAMU/ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Aamupäivätoimintaa järjestetään vain erityisperustein erillisen hakemuksen perusteella. Päätöksen osallistumisesta tekee sivistysjohtaja.

Iltapäivätoimintaa järjestetään Vaalan koulukeskuksessa. Toimintaa tarjotaan kaikille 1. ja 2. vuosiluokan ja erityisen tuen oppilaille iltapäivälle 3 tuntia koulun päättymisen jälkeen (klo 13 - 16). Toiminnan järjestämisestä vastaa Vaalan yhtenäiskoulu.

Ilmoittautumislomakkeita on saatavana päiväkodilta ja koululta, mutta ilmoittautuminen myös Wilman kautta sähköisesti on mahdollista (Lomakkeet –kohdasta). Paperilomake palautetaan 3.3.2017 mennessä: Vaalan kunta/Varhaiskasvatus, Niskantie 10, 91700 Vaala.

ESIOPETUS

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus on velvoittavaa. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lv. 2017 -2018 esiopetus järjestetään Vaalan päiväkodissa. Pelkästään esiopetukseen osallistuvalle lapselle järjestetään maksuton kuljetus, jos koulumatkan pituus on vähintään 3,1 km. Kuljetuksessa käytetään voimassa olevia koulukuljetuslinjoja. Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti Wilmassa tai paperilomakkeella (tunnukset Wilmaan ja lomake postitetaan perheisiin). Lomake palautetaan 3.3.2017 mennessä: Vaalan kunta/Varhaiskasvatus, Niskantie 10, 91700 Vaala.

VARHAISKASVATUSPAIKAT

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea koko toimikauden ajan, mutta hoitojärjestelyjen vuoksi pyydämme uusien ja tällä hetkellä päivähoidossa olevien lasten osalta toimittamaan hakemuksen, mikäli päivähoidon tarpeen alkaminen/jatkuminen 1.8.2017 lähtien on tiedossa.

Hakulomakkeita saa Vaalan kunnan kotisivuilta http://www.vaala.fi. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa olevat lapset saavat hakemukset nykyisestä päivähoitopaikastaan. Hakemukset palautetaan 3.3.2017 mennessä: Vaalan kunta/Varhaiskasvatus, Niskantie 10, 91700 VAALA.

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehdoista lasten kotihoidontuesta ja yksityisten hoidon tuesta saa lisätietoja KELA:n sivuilta, http://www.kela.fi

YKSITYISTEN PÄIVÄHOITAJIEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Jokainen, joka hoitaa kotonaan vieraita lapsia korvausta vastaan, on varhaiskasvatuslain mukaan velvollinen tekemään kirjallisen ilmoituksen ao. lautakunnalle kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta. Ilmoitus jätetään varhaiskasvatuksen johtajalle.

Yhteystiedot: Vaalan yhtenäiskoulu; koulukeskuksen rehtori, sivistysjohtaja p. 0400-855944

Veneheiton koulu; rehtori p. 040-1860012

Päivähoito ja esiopetus; p. 0400-855939

Lisätiedot kuljetusjärjestelyistä; p. 0400-855947

« Takaisin