03.08.2016
Kantama-hankkeen tiedote

Kantama-hankkeen projektipäälliköksi Ulla Lehtinen

Kantama-hankkeen projektipäälliköksi on valittu tekniikan tohtori Ulla Lehtinen. Oululainen Lehtinen on toiminut projektipäällikkönä muun muassa useissa lähiruoka- ja logistiikkahankkeissa, jotka ovat edistäneet yritysten kansainvälistymistä. Lisäksi hän on opettanut Oulun yliopistossa tuotantotaloutta, kansainvälistä liiketoimintaa ja logistiikkaa. Lehtinen työskentelee osa-aikaisesti myös Utajärven kunnan PUUTA-hankkeessa, jossa edistetään uuden puunjalostusyritystoimintan syntymistä Utajärven Mustikkakankaan alueelle.

Oulunkaaren Kantama-hanke opastaa yrityksiä ulkomaisiin markkinatapahtumiin osallistumisessa. Hanke on tarkoitettu erityisesti Oulunkaaren ja lähialueiden pienille elintarvike-, käsityö- ja luonnontuotealan yrityksille. Toimintaan voivat osallistua myös maaseutuyrittäjät, yritysten toimintaa tukevat yksityiset ja julkiset organisaatiot sekä yritystoimintaa suunnittelevat. Tapahtumamarkkinoinnista kiinnostuneiden yrittäjien kannattaa olla yhteydessä Lehtiseen sekä seurata hankkeen sivua facebook.com/kantamahanke.

Kantama eli Kansainvälinen tapahtumamarkkinointi -hanke selvittää, mihin tapahtumiin yritysten kannattaisi jatkossa osallistua. Hankkeen aikana yrittäjille järjestetään muutamia kotimaahan ja Eurooppaan suuntautuvia opintomatkoja. Kohteet valitaan yritysten tarpeiden mukaan, ja niitä voivat olla esimerkiksi Jokkmokkin talvimarkkinat Pohjois-Ruotsissa ja syysmarkkinat Keski-Euroopassa.

Matkoilla yrittäjät tutustuvat markkinatapahtumien lisäksi paikallisiin yrittäjäorganisaatioihin ja tapahtumajärjestäjiin sekä voivat esitellä tuotteitaan ja kerätä palautetta niistä. Samalla yrittäjät pääsevät avaamaan myynti- ja logistiikkayhteistyötä potentiaalisten paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoite on, että kohdemaan yritykset voisivat edustaa suomalaisia tuotteita paikallisilla markkinoilla ja vastaavasti suomalaiset yritykset myisivät ulkomaisten pienyritysten tuotteita Suomessa.

Opintomatkoilla kerättyä tietoa jaetaan muille paikallisille yrittäjille, jotta kaikille asiasta kiinnostuneille yrittäjille syntyy käsitys, kuinka myynti tapahtuu, millaisia tuotteita tulee tarjota ja miten viestiä yrityksen tuotteista ja imagosta.

Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun ELY-keskukset Euroopan maaseuturahastosta 120 385 eurolla sekä Oulunkaaren kuntayhtymän kunnat 6 336 eurolla. Ensi vuoden loppuun kestävän hankkeen päätoteuttaja on Oulunkaaren kuntayhtymä.

Lisätietoja: www.facebook.com/kantamahanke Kantama-hankkeen projektipäällikkö Ulla Lehtinen, ulla.lehtinen@oulunkaari.com, 040 660 5828 Kantama-hankkeen viestintäasiantuntija Riitta Muhonen, riitta.muhonen@oulunkaari.com, 08 5875 6116

 

« Takaisin