02.08.2016
Vaala aktivoi kuntalaisia mukaan suunnittelemaan tulevaisuuden kuntaa uuden kuntalain hengessä

Uusi kuntalaki astuu osin voimaan seuraavan valtuustokauden alusta eli 1.6.2017, jolloin sovellettavaksi tulee myös luku 5, joka käsittelee kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta. Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Kunnat ovat aktiivisesti toteuttaneet lain henkeä jo pitkään. Näin myös Vaalassa. Vaalassa on pitkät perinteet kuntalaisten osallistumisen edistämisessä. Muotoja ovat kyläparlamentti, nuorisoneuvosto, vanhus- ja vammaisneuvosto, mökkitoimikunta sekä yhdistysten ja kunnan yhteistapaamiset sekä muut kuntalaisille järjestetyt keskustelutilaisuudet. Tänä vuonna aloitettiin kuukausittaiset yrittäjien aamukahvit.

Vaala on ollut aktiivinen myös erilaisten kyselyjen suhteen. Maakunnan vaihtaminen poiki vuoden 2010 lopulla kuntalaisten tekemän aloitteen neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen toimittamisesta.

  • Tuolloin päätettiin järjestää laaja kansalaiskysely. Olemme keränneet kyselyillä tietoa myös kunnan hyvinvointikertomuksen pohjaksi. Tänä keväänä keräsimme laajan aineiston kunnan kehittämisen tueksi Vaalan vapaa-ajan asukkailta ja entisiltä vaalalaisilta. Vastausten analysointi on parhaillaan käynnissä.

Yhdessä suunnittelu ja tekeminen myös tärkeä tapa osallistua

Kyselyjen ja toimielinten lisäksi kunnanjohtaja Määttä näkee tärkeäksi osallistumisen tavaksi yhdessä suunnittelun ja toteuttamisen. Varsinkin lasten ja nuorten sekä eläkeläisten on helppoa olla mukana yhdessä tekemisen kautta.

  • Kun suunnittelimme Vaalan koulukeskusta, päiväkotia ja lähiliikuntapaikkaa, lapset ja nuoret saivat piirtämällä ja kirjoittamalla kertoa, mitä haluaisivat. Arkkitehdit ja suunnittelijat ottivat toiveita huomioon. Esimerkiksi koulun sisäseinien retrovärit ovat suoraan lasten piirustuksista. Aikuisia ne taisivat aluksi vähän hirvittää.

Myös vanhus- ja vammaisneuvosto otti kantaa esteettömyysasioihin ja aikuisten ulkokuntoilualueen toteuttamiseen. Lopulta Vaalan Lions club osallistui merkittävällä panostuksella lähiliikuntapaikan toteuttamiseen ostamalla sinne areenan pelaamista varten.

Myös tapahtumat ovat hyvä tapa kasvattaa yhteisöllisyyttä ja luoda osallistumisen kanavia. Kesällä Vaalassa järjestettiin ensimmäistä kertaa uusi Aarre löytyy Vaalasta -tapahtumaviikko.

- Yhteisöllisyys ja talkoohenki ovat perinteisesti olleet Vaalan vahvuuksia. Yksi Aarre-viikon järjestämisen tavoitteista oli ja on edelleen lisätä yhteisöllisyyttä, kertoo Määttä

Kunnan omia ja toimivia sosiaalisen median kanavia tullaan myös hyödyntämään. Kunnan on tärkeää olla läsnä myös verkossa.

  • Viestintävälineenä sosiaalinen media on verraton, mutta samalla pitää huomioida ne, jotka eivät ole esim. Facebookissa. Nettisivut, paikallislehdet ja ilmoitustaulut ovat edelleen ahkerassa käytössä, Määttä kertoo.

Kaikki mukaan suunnittelemaan tulevaisuuden Vaalaa

Tulevat vaalit ja maakuntauudistus kuitenkin vaativat pohtimaan osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia uudella tavalla.

  • Tulevat kuntavaalit ovat sikäli poikkeukselliset, että uusi valtuusto valmistelee uuden kuntastrategian aivan uudenlaiselle kunnalle. Tilanne on historiallinen, kuvaa Määttä.

Vaalassa suunnitellaankin syksyksi jälleen uusia toimia kuntalaisten aktivoimiseksi.

  • Tarkoituksenamme on järjestää keskustelutilaisuuksia ja mennä sinne missä kuntalaiset jo ovat. Jos miehet ovat kahvilla ABC:lla klo 6.00 ja perheet perhekahvilassa klo 9.00, niin on turha yrittää saada heitä kello 14.00 kunnantoimistolle Määttä summaa.

Tilaisuuksien tavoitteena onkin kertoa tulevista uudistuksista ja pohtia kunnan tulevaa roolia sekä kerätä aineistoa uuden kuntastrategian pohjaksi.

  • Kunnallisjärjestöt ovat keskustelleet siitä, miten innostaa kuntalaisia äänestämään ja mukaan ehdokkaaksi. Voi olla iso kynnys lähteä suoraan mukaan jonkin puolueen toimintaan, valtuuston puheenjohtaja Esa Karjalainen pohtii.

 

  • Samalla voidaan miettiä, tulisiko kunnan päätöksenteon organisaatio muuttaa, jotta se olisi toimiva uudessa tilanteessa ja aktivoisi ihmisiä ottamaan osaa, Karjalainen kertoo.

 

Pieni kunta voi jatkossakin menestyä

  • Me olemme tehneet Vaalan sellaiseksi kuin se on ollut ja mitä se tulevaisuudessa on. On hyvä tiedostaa, että myös oma asenne ratkaisee monessa suhteessa, Määttä kiteyttää.

Pienillä kunnilla onkin erinomaiset mahdollisuudet tavoittaa lähes kaikki kuntalaiset ja kunnan jäsenet sekä aktivoida heidät yhdessä mukaan rakentamaan kunnan menestystä.

 

  • Luovutanko vai taistelenko, hymyilenkö vai murjotan, valitanko vai esitän parannus ehdotuksia, otanko osaa vai jättäydynkö ulkopuolelle, otanko kanssa ihmiset yhteisössä huomioon vai tuijottelenko omaan napaan, siinäpä meille kaikille pohdittavaa Määttä listaa.

 

Seuraa Twitterissä:

https://twitter.com/TMaattaVaala

Vaalan kunta Facebookissa:

https://www.facebook.com/pages/Vapaa-Vaala/100525963324126?v=wall

Liaätietoja:

Tytti Määttä, Vaalan Kunta/Vaala Municipality, Kunnanjohtaja/Municipality Manager

(+358) 0400-855 920

Esa Karjalainen, valtuuston puheenjohtaja, 0400 584 612

« Takaisin