21.06.2016
Ikäihmisten perhehoidon kyselyn tulokset

Kysely: Ikäihmisten perhehoito on ”hyvää hoitoa, johon on helppo tulla”

 

Ikäihmisten perhehoito on saanut hyvän vastaanoton Oulunkaaren alueella. Perhehoito koetaan hyväksi vaihtoehdoksi esimerkiksi omaishoitajien vapaan järjestämiseksi. Perhehoito on myös omaisten mielestä hyvä paikka asua pysyvästi. Parasta on kodikas tunnelma ja mahdollisuus osallistua ihan tavalliseen arkeen. Jokaisen yksilölliset tarpeet huomioidaan. Tiedot käyvät ilmi Oulunkaarella keväällä toteutetusta kyselystä, johon vastasi 21 perhehoidon asiakasta tai heidän omaistaan.

Perhehoitokodeissa saadaan hyvää hoitoa ja toivotaan, että hoitoon voidaan tulla myös jatkossa.

- Hyvä kohtelu ja kodinomainen paikka. Tunne, että on perheenjäsen, totesi eräs vastaajista.

Suurimmalla osalla vastanneista oli kokemusta lyhytaikaisesta perhehoidosta, joka tapahtui perhehoitajan kotona. Omaisten näkökulmissa nousi esille perhehoidon soveltuvuus erilaisille ikääntyneille. Perhehoito ei välttämättä aina sovellu kaikille, mutta on kokeilemisen arvoinen paikka.

- Perhehoidosta hyvät kokemukset, mutta omaan tilanteeseen ja sairauksiin se ei sopinutkaan, oli erään vastaajan näkemys asiaan.

Kokonaisuutena ikäihmisten perhehoito sai vastaajilta runsaasti positiivista palautetta.

- Kun huolehdittiin hyvin, käytiin kävelyllä ja oli muutakin virkistävää toimintaa, kertoi eräs vastaaja mukavimmista kokemuksistaan.

Jatkossa perhehoidossa voisi vastaajien mielestä tehdä vielä enemmän yhteistyötä muiden asukkaiden ja omaisten kanssa. Osa vastaajista koki myös tarvitsevansa lisää tietoa perhehoidosta ja sen mahdollisuuksista.

Mitä perhehoito on?

Perhehoito tarjoaa ikääntyneelle turvallisen elinympäristön sekä mahdollisuuden asua kodissa perheenjäsenenä, vaikka kunto tai muisti heikentyy. Perhehoito on kotihoitoa turvallisempi ja hoivahoitoa pehmeämpi vaihtoehto esimerkiksi muistisairaalle yksin asuvalle vanhukselle. Koulutetut perhehoitajat antavat ikääntyneelle kodissa asumisen mahdollisuuden pysyvästi, muutaman päivän vierailun tai vaikka päivän ajaksi hoidettavan tai hoitajan kotona.

Sinustako perhehoitaja?

Oulunkaari hakee lisää ikäihmisten perhehoitajia Iin, Simon, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan alueelle. Kolmas perhehoidon valmennusjakso on alkaa syksyllä 2016. Ikäihmisten perhehoitajavalmennukseen haku on nyt käynnissä.

Lisätietoja:

Hanna Siltakoski

projektipäällikkö

SenioriKaste-hanke

hanna.siltakoski@oulunkaari.com

050  436 6593

« Takaisin