26.05.2016
Yrittäjä, kiinnostaako tuotteidesi markkinointi ulkomaisissa tapahtumissa

Yrittäjä, kiinnostaako tuotteidesi markkinointi ulkomaisissa tapahtumissa?

Oulunkaarella alkanut Kantama-hanke opastaa yrityksiä ulkomaisiin markkinatapahtumiin osallistumisessa.

Hanke on tarkoitettu Oulunkaaren ja lähialueiden pienille ja keskisuurille elintarvike-, käsityö- ja luonnontuotealan yrityksille. Toimintaan voivat osallistua myös maaseutuyrittäjät, yritysten toimintaa tukevat yksityiset ja julkiset organisaatiot sekä yritystoimintaa suunnittelevat.

Kantama eli Kansainvälinen tapahtumamarkkinointi -hanke selvittää, mihin tapahtumiin yritysten kannattaisi jatkossa osallistua. Hankkeen aikana järjestetään kaksi Keski-Eurooppaan suuntautuvaa opintomatkaa sekä lisäksi vähintään kaksi kotimaahan tai Pohjoismaihin suuntautuvaa matkaa. Kohteet valitaan yritysten tarpeiden mukaan, ja niitä voivat olla esimerkiksi Saksan joulumarkkinat, Turun ruoka- ja viinimessut, Jokkmokkin talvimarkkinat Pohjois-Ruotsissa ja Århusin ruokafestivaalit Tanskassa.

Matkoilla tutustutaan markkinatapahtumien lisäksi paikallisiin yrittäjäorganisaatioihin ja tapahtumajärjestäjiin sekä osallistutaan tilaisuuksiin, joissa yrittäjät voivat esitellä tuotteitaan ja kerätä palautetta niistä. Samalla yrittäjät pääsevät avaamaan myynti- ja logistiikkayhteistyötä potentiaalisten paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoite on, että kohdemaan yritykset voisivat edustaa suomalaisia tuotteita paikallisilla markkinoilla ja vastaavasti suomalaiset yritykset myisivät ulkomaisten pienyritysten tuotteita Suomen markkinatapahtumissa.

Opintomatkoilla kerättyä tietoa jaetaan muille yrittäjille nettisivujen, videopäiväkirjojen ja tapaamisten avulla. Näin kaikille yrittäjille syntyy käsitys, kuinka myynti tapahtuu, millaisia tuotteita tulee tarjota ja miten viestitään yrityksen tuotteista ja imagosta.

Kotimaan markkinan vähäisen kasvun vuoksi kansainvälistyminen on kiinnostava vaihtoehto pienille- ja keskisuurille yrityksille. Tutkitusti suomalaiset elintarviketuotteet ovat houkuttelevia Keski-Euroopan markkinoilla, mihin vaikuttavat muun muassa traditio, alkuperäisyys, laatu ja maku. Pk-yritysten kansainvälinen toiminta on kuitenkin toistaiseksi melko vähäistä. Viimeisten tullitilastojen mukaan pk-yritysten osuus kokonaisviennistä on noin 14 prosenttia ja vain 12 prosenttia pk-yrityksistä harjoittaa vientiä. Suomen yrittäjien tavoitteena on, että 25 prosenttia pk-yrityksistä on vientiyrityksiä nykyisen hallituskauden lopussa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 158 401 euroa, ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun ELY-keskukset Euroopan maaseuturahastosta sekä Oulunkaaren kuntayhtymän kunnat, yhteensä 80 prosentilla. Lisäksi hankkeen matkoihin ja loppuseminaariin osallistuvat yritykset ja muut tahot osallistuvat kustannuksiin 20 prosentilla. Hankkeen päätoteuttajana toimii Oulunkaaren kuntayhtymä.

 
Lisätietoja:

www.facebook.com/kantamahanke

Kantama-hankkeen projektipäällikkö Arja Packalén,
arja.packalen@oulunkaari.com, 050 566 4179
Kantama-hankkeen viestintäasiantuntija Riitta Muhonen, riitta.muhonen@oulunkaari.com, 08 5875 6116

 

« Takaisin