04.05.2016
Koulukeskuksen rehtori/ Sivistysjohtajan virka haettavana

Koulukeskuksen rehtori / Sivistysjohtaja

Vaalan kunta hakee uudistuvaan työyhteisöönsä koulukeskuksen rehtoria toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Tarjoamme haasteellisen, itsenäisen ja monipuolisen tehtävän lisäksi mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kunnastamme tulevaisuuden toimijaa.

Koulukeskuksen rehtori toimii Vaalan yhtenäiskoulun, lukion ja kansalaisopiston yhteisenä rehtorina ja lisäksi kunnan sivistysjohtajana. Työpiste sijaitsee Vaalan nykyaikaisessa ja kehittyvässä koulukeskuksessa, jossa toimii n. 250 oppilaan yhtenäiskoulu, n. 50 oppilaan lukio ja koulukeskuksen yhteyteen valmistuva päiväkoti.

Koulukeskuksen rehtorin viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen lukion rehtorin pätevyys sekä tehtävään soveltuva työkokemus. Lisäksi henkilön tulee olla muutoinkin soveltuva tehtävään. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa opetuspuolen osaamista sekä hyviä johtamis- ja esimiestaitoja. Pidämme tärkeänä myös kunnallishallinnon hyvää tuntemusta sekä näkemystä koko toimialan palveluiden kehittämisestä. Arvostamme myös paineensietokykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia yhteistyössä kunnan eri toimialojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Koulukeskuksen rehtori on sivistysosaston johtaja. Sivistysosastoon kuuluvat sivistystoimen hallinto, perusopetus, lukio, kansalaisopisto, kirjasto ja varhaiskasvatus. Lisäksi koulukeskuksen rehtori kuuluu kunnan johtoryhmään.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Työ alkaa 1.8.2016 tai sopimuksen mukaan.

Vaalan kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen sekä palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 26.5.2016 klo 12.00 mennessä.  Hakemukset tulee ensisijaisesti jättää sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 107209). Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta. Virkaan valittavalta voidaan edellyttää osallistumista soveltuvuustestiin.

Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö Juho Leppänen, juho.leppanen@vaala.fi, 0400 855 924

 

« Takaisin